Cont Curent Online

Prin intermediul sistemului Business Online  se pot transmite către banca cereri de deschidere de cont.

Cererile de deschidere de cont introduse in sistemul Business Online pot avea doua stări de procesare:

     √  o stare de introducere a datelor caracteristice contului

     √  o stare de semnare in care utilizatorul a folosit procedura de semnare digitala pentru a verifica si semna cererea de constituire de cont. Doar in urma procedurii de semnare cererea de deschidere de cont poate fi procesata de către banca.

 

Acces la meniul Deschidere de cont online

  • Zona Meniu principal -> Operațiuni Bancare -> Deschidere de cont:

Prin accesarea acestei opțiuni, in zona operațională se afișează ecranul de Deschidere de cont, unde se vor completa atât informațiile legate de valută, cât si tipul contului (Curent / de Card).

 

Câmpuri ecran

Formularul de introducere a cererii de deschidere de cont este următorul:

Untitled design 5 

Semnificația câmpurilor este următoarea:

      ♦ Valuta cont  – se va selecta din lista moneda contului;

      ♦ Data deschiderii contului – câmp Read Only ce conține data bancară;

      ♦ Tipul contului – o lista din care se va selecta tipul de cont dorit;

      ♦ Încarc extras din registrul de stat – se va bifa în cazul în care utilizatorul dorește să atașeze extrasul din registrul de stat cererii de deschidere de cont. Acest câmp devine ascuns la bifarea opțiunii “Deschiderea contului in regim EXPRESS”;

      ♦ Sunt de acord cu comisioanele băncii – se va bifa in mod obligatoriu;

      ♦ Deschiderea contului in regim EXPRESS – se va bifa in cazul in care utilizatorul dorește deschiderea in regim Express a contului si nu va încarcă extrasul din registrul de stat. Bifarea acestei opțiuni va dezactiva opțiunea de a încarcă extrasul din registrul de stat. Deschiderea contului in regim EXPRESS va fi efectuată conform tarifelor Băncii în vigoare.

 

Acțiuni ecran

Încarcă documente – sistemul pune la dispoziție un număr de documente ce pot fi încărcate pentru a fi atașate cererii de deschidere de cont. Aceste documente sunt următoarele:

  1. Cererea pentru deschiderea contului;
  2. Ancheta <<Cunoaște-ţi clientul, persoana juridica>>;
  3. Extras din registrul de stat;

Continuare – daca informațiile completate sunt incorecte sau lipsesc, sistemul afișează mesajul de eroare si așteaptă corectarea informației din câmpul indicat, respectiv completarea informației în câmpul care lipsește.

In cazul când informațiile sunt corecte, cererea de deschidere este salvata în coada tranzacțiilor ce așteaptă semnătura.

      PENTRU FINALIZAREA DESCHIDERII DE CONT TRANZACȚIA TREBUIE SEMNATĂ.