Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari:

 • întreprinderi procesatoare (ambalarea, calibrarea, înghețarea, uscarea, alte tipuri de prelucrare a produselor horticole)

 • întreprinderi horticole (crescători de fructe, nuci, struguri de masă);

 • întreprinderi pepiniere;

 • întreprinderi conexe sectorului horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj, etc.);

 • Instituțiile de învățământ de profil;

 • laboratoarele de control a calității producției horticole.

Suma creditului:

 • Max 5.000.000 EUR – investiții în horticultură (plantarea/defrișare livezilor și plantațiilor de struguri de masă, procurarea echipamentelor, etc.)

 • Max 1.000.000 EUR – investiții în plantarea / defrișarea livezilor și plantațiilor de struguri de masă, pepiniere;

 • 5.000 EUR – valoarea minimă a alocărilor pentru orice investiție individuală;

 • Max 10.000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole;

 • Max 1.000 EUR per hectar – pentru defrișarea plantațiilor horticole necorespunzătoare;

 • Max 30.000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive.

Activități Eligibile:

Pentru sectorul de prelucrare a produselor horticole, inclusiv:

 • Procurarea echipamentelor și utilajelor de producere, inclusiv laboratoarelor;

 • Construcția/renovarea halelor de producere;

Pentru sectorul de creștere a produselor horticole, inclusiv:

 • Restructurarea și revitalizarea plantațiilor neptroductive, plantarea noilor plantații;

 • Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/culegere;

 • Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/anti-îngheț/anti-grindină;

Pentru industrii conexe:

 • Modernizarea proceselor tehnologice de producere a utilajului pentru ambalare/sortate/calibrare, a accesoriilor pentru înființarea noilor plantații, etc.

Avantaje:

 1. Facilități fiscale: aplicarea cotei „Zero” a TVA.
 2. Facilități la import: scutirea de plata taxelor vamale, proceduri vamale, accize, TVA la importul utilajului / serviciilor.
 3. Termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani;
 4. Perioada de grație de până la 4 ani;
 5. Rata dobânzii competitivă 5-6% pentru credite în valută;
 6. Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro)

Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investițional.