Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termenul maxim – pînă la 7 ani;

Perioada de graţie – pînă la 3 ani;

Suma maximală – pîna la 250 000 dolari SUA;

Valuta – MDL, USD, EUR;

Activităţi eligibile

Toate activităţile cu excepţia:

- procurarea sau arenda terenurilor de pământ;

- procurarea, construcţia, raparaţia, amenajarea caselor de locuit;

- procurarea cladirilor;

- refinanţarea oricăror datorii existente, plata impozitelor şi taxelor;

- investiţii în hîrtii de valoare şi alte valori mobiliare;

- formarea şi plata capitalului social, cotelor de participare;

- finanţarea producerii, procurării sau comercializării tutunului şi produselor din tutun precum şi a bauturilor alcoolice tari, jocuri de noroc, operaţiuni cu metale preţioase;

- procurarea pesticidelor;

- altor scopuri neeficiente sau care nu corespund cerintelor de ocrotire a mediului;

 

Participarea proprie a beneficiarului:

-  cel puţin 10% din valoarea totală a investiţiei pentru întreprinderi noi;

-  cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei pentru întreprinderi existente;

Alte condiţii – este posibila refinanţarea cheltuielilor suportate anterior cu cel mult 120 zile;