Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă – Activitaterea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţii;

Termenul maxim – pînă la 7 ani;

Perioada de graţie – pînă la 3 ani;

Suma maximală – pîna la 500 000 dolari SUA;

Valuta – MDL, USD, EUR;

 Activităţi eligibile:

-    investiţiile în gospodăria agricolă, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole;

-   investiţiile pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activitaţi aferente subsectoarelor agriculturii;

-  investiţiile în orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural, inclusiv în societaţile agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat etc.;

-  capitalul circulant pentru activitaţile economice enumerate în punctele de mai sus;

Activităţi neeligibile:

-   procurarea sau arenda pământului, a încăperilor locative sau amenajarea acesteia;

-   refinanţarea oricarei datorii existente;

-   plata impozitelor si taxelor;

-   procurarea pesticidelor;

Cota capitalului circulant în costul total al proiectului – maxim 25 %;

Participarea proprie a beneficiarului  - cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei;

Alte condiţii – este posibila refinanţarea cheltuielilor suportate anterior cu cel mult 120 zile;