Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

Termenul maxim – pînă la 15 ani;

Perioada de graţie – pînă la 3 ani;

Suma maximală:

- pîna la 150 000 dolari SUA;

Valuta – MDL, USD, EUR;

 Activităţi eligibile:

-  plantarea viilor şi livezilor;

-  prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole;

-  producerea şeptelului;

-  producerea seminţelor şi a rasadului, creşterea legumelor în sere;

-  depozitarea şi păstrarea la rece a produselor agricole;

-  colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alternabile;

-  prestarea serviciilor mecanizate în agricultură;

-  alte activitaţi cu profil agricol;

Activităţi neeligibile:

-  refinanţarea datoriilor existente;

- achitarea taxelor şi impozitelor;

- construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială;

- procurarea sau arenda pamîntului;

- procurarea pesticidelor

- producerea băuturilor alcoolice;

-  comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;

-  jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri;

-  comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergie din metale preţioase;

-  microbuse / activităţi de transportare a pasagerilor;

Cota capitalului circulant în costul total al proiectului – maxim 25 % şi va fi eliberat pe un termen de cel mult 2 ani;

Participarea proprie a beneficiarului  - cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei;

Alte condiţii – este posibila refinanţarea cheltuielilor suportate anterior cu cel mult 180 zile;