Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

Termenul maxim – pînă la 5 ani, iar pentru activitatile orientate in viticulture si pomicultura pot fi acordate pe un termen de pina la 15 ani;

Perioada de graţie – pînă la 3 ani, iar pentru activitatile orientate in viticulture si pomicultura de pina la 5 ani;

Suma maximală:

- pîna la 30 000 dolari SUA la întreprinderi cu un singur fondator;

- pîna la 100 000 dolari SUA la întreprinderi cu mai mulţi fondatori;

Valuta – MDL, USD;

 Activităţi eligibile:

-  plantarea viilor şi livezilor;

-  prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole;

-  producerea şeptelului;

-  producerea seminţelor şi a rasadului, creşterea legumelor în sere;

- depozitarea şi păstrarea la rece a produselor agricole;

- colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alternabile;

- prestarea serviciilor mecanizate în agricultură;

- alte activitaţi cu profil agricol;

Activităţi neeligibile:

-  refinanţarea datoriilor existente;

-  achitarea taxelor şi impozitelor;

-  construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială;

-  procurarea sau arenda pamîntului;

-  procurarea pesticidelor

Element de grant:

- 20%, pentru credite pe termen mediu;

- 30%, pentru credite pe termen lung;

Cota capitalului circulant în costul total al proiectului – maxim 25 % şi va fi eliberat pe un termen de cel mult 2 ani;

Participarea proprie a beneficiarului  - cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei;