Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

Termenul maxim – pînă la 5 ani, iar pentru activitatile orientate in viticulture si pomicultura pot fi acordate pe un termen de pina la 15 ani;

Perioada de graţie – pînă la 3 ani, iar pentru activitatile orientate in viticulture si pomicultura de pina la 5 ani;

Suma maximală – pîna la 500 000 dolari SUA;

Valuta – MDL, USD, EUR;

 Activităţi eligibile:

- plantarea viilor si livezilor;

- prelucrarea materiei prime agricole;

- producerea lactatelor, produselor agricole;

- acordarea serviciilor mecanizate agricole;

- producerea semintelor si a rasadului, cresterea legumelor in sere;

- colectarea produselor agricole;

- servicii de depozitare si pastrare a roadei;

- intretinerea si repararea tehnicii agricole si alte facilitate satesti;

- depozitarea si pastrarea produselor (camera frigorifice);

- alte tipuri de activitati cu profil agricol;

Cota capitalului circulant în costul total al proiectului – maxim 50 %;

Participarea proprie a beneficiarului  - cel puţin 10% din valoarea totală a investiţiei;

Alte condiţii – este posibila refinanţarea cheltuielilor suportate anterior cu cel mult 180 zile;