Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari eligibili:

-  întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

- cetaţeni ai RM, care au vîrsta la momentul aplicării, cuprinsă între 18 şi 30 ani;

- întreprinderi ce sunt fondate şi administrate de tineri antreprenori;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

Termenul maxim – pînă la 5 ani;

Perioada de graţie – pînă la 2 ani;

Suma maximală - pîna la 300 000 MDL, inclusiv cu o porţiune de grant în mărime de 40% din total împrumut;

Valuta – MDL;

 

Activităţi neeligibile:

- sub-imprumuturi pentru dezvoltarea comerctului, constructii;

- procurarea sau arenda pamantului;

- constructia si reparatia caselor de locuit;

- procurarea cladirilor;

- refinanţarea datoriilor existente;

- investitii in valori mobiliare sau capital statutar;

- finantarea producerii sau comercializarii tutunului si produselor din tutun precum si bauturilor alcoolice tari;

- procurarea pesticidelor;

Participarea proprie a beneficiarului  - cel puţin 10% din valoarea totală a investiţiei;