Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari:

- întreprinderi private unde mai mult de 75% din acţiuni şi alt capital este privat şi aparţine persoanelor sau companiilor, altele decît cele de stat ale Republicii Moldova, sau subdiviziunilor acesteia, sau altă autoritate guvernamentală, locală sau entităţi controlate de asemenea agenţii sau subdiviziuni;

- opereaza pe teritoriul Republicii Moldova şi este înregistrată în registrul autorităţilor Republicii Moldova;

- este activ de cel puţin doi ani;

- deţine o structură financiară satisfăcătoare, organizare, management, cadre şi surse tehnice, financiare şi alte surse necesare pentru realizarea cu succes a operaţiunilor sale, inclusiv implementarea sub-proiectului;

- raportul dintre capitalul împrumutat şi  propriu nu mai mare de 3/1;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova;

Termenul maxim:

- investiţii, 8 ani;

- finanţarea capitalului circulant, 4 ani;

Perioada de graţie:

- investiţii de pînă la 3 ani;

- finanţarea capitalului circulant de pînă la 2 ani;

Suma:

- expunerea maximală faţă de un client sau un grup de clienţi afiliaţi nu va depaşi echivalentul a 1 000 000 EUR;

sub-împrumuturile vor fi limitate, în dependenţă de tipul lor, după cum urmează:

-  investiţii, suma maximală pîna la 800 000 EUR;

- finanţarea capitalului circulant, suma maximală pînă la 500 000 EUR;

Valuta – MDL, USD, EUR;

 

Destinația - sub-proiecte angajate în exporturi aferente agriculturii, prelucrării produselor agricole, fabricării sau altei activităţi economice care furnizează bunuri sau servicii direct corelate cu generarea de venituri din export;

Activităţi neeligibile:

- sub-proiecte care pot implica reorganizări de terenuri, cu efect asupra habitatului natural sau a proprietăţii cultural, sau impactul asupra căilor navigabile internaţional;

- procurarea terenurilor de pământ pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietăţilor existente sau pricinuirea unor pierderi, ori daune a activelor agenţilor economici, inclusiv semănăturilor permanente, chioşcurilor, barajelor şi altele;

-  procurarea sau arenda imobilului;

-  cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, parţi ale acestora, oricare activitate ce include produse radioactive;

-  bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;

-  produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate, maşini de prelucrare a tutunului;

- comerţul în mediul naturii sălbatice şi cu produse ale naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;

- eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;

- producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegal;

- produsele ce conţin asbest;

- alte echipamente şi utilaje ce conţin substanţe reglementate  de convenţiile internaţionale;

- patente, licenţe şi franchising;

- construcţia oficiilor administrative (cu excepţia celor existente);

- creanţe, taxe, datorii etc.;

Cota capitalului circulant în costul total al proiectului – 100 %;

Alte condiţii:

- pentru proiectele de investiţii trebuie să dispună de cel puțin 3 oferte pentru fiecare produs de la diferiţi producători sau comercianţi;

- este posibilă refinanţarea cheltuielilor suportate anterior cu cel mult 180 zile;