Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă –  toate sub-proiectele eligibile pentru finanțare în cadrul proiectului urmează, de regulă, a fi situate, în orice localitate a Republicii Moldova;

Termenul maxim – pînă la 7 ani;

Perioada de graţie – pînă la 2 ani;

Suma maximală – pîna la 200 000 EUR;

Valuta – MDL, USD, EUR;

Activităţi neeligibile:

-  refinanţarea datoriilor existente;

-  plata impozitelor şi taxelor;

-  construcţia caselor de locuit;

-  procurarea sau arenda pamîntului;

-  producerea bauturilor alcoolice;

-  procurarea peticidelor;

- jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri, reparaţia şi amanetarea articolelor de guvaergie din metale preţioase;

- subproiectele, finanţarea carora contribuie la deteriorarea mediului înconjurator;

Cota capitalului circulant în costul total al proiectului – maxim 30 %;

Participarea proprie a beneficiarului  - cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei;

Alte condiţii – este posibila refinanţarea cheltuielilor suportate anterior cu cel mult 120 zile;