Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari:

- prestatori de struguri;

- întreprinderi vinicole (prelucrarea primara a strugurilor şi producerea vinului în vrac);

- întreprinderi vinicole (tratarea vinului şi îmbutelierea);

- întreprinderi vinicole cu ciclu complet de producere;

- întreprinderi viticole;

- întreprinderi pepeniere;

-  întreprinderi din sectoarele conexe: producători de ambalaje pentru îmbutelierea vinului, producători de etichete, capsule, dopuri etc.;

Termenul maxim: 10ani;

 

Perioada de graţie: 4 ani;

 

Suma maximală:

- 5 mln EUR pentru reutilarea întreprinderii;

- 2 mln EUR pentru restructurarea podgoriilor;

- 600 mii EUR pentru finanţarea mijloacelor circulante pe termen mediu şi lung;

- minimum 25 mii EUR pentru orice activitate vinicolă;

Valuta – MDL, USD, EUR;

 

Activităţi eligibile:

- reutilarea şi actualizarea utilajului întreprinderilor vitivinicole existente şi a celor din industriile conexe;

- extinderea activitaţilor întreprinderilor existente prin instalarea liniilor de îmbuteliere;

- crearea/renovarea laboratoarelor de control al calităţii vinului;

- crearea unor întreprinderi mici în zonele rurale;

- mecanizarea proceselor viticole;

- instalarea sistemelor de irigare şi a altor sisteme de protecţie a viţei de vie;

-alte tipuri de activităţi ce contribuie la dezvoltarea sectorului vitivinicol;

Activităţi neeligibile:

- procurarea producţiei gata pentru consum şi/sau comerţ;

- construcţia clădirilor administrative;

- finanţarea procurării pămîntului agricol;

- finanţarea taxelor recuperabile;

- plantarea viţei-de-vie, soiuri de masă;

- cheltuieli în scopuri militare, reactoare nucleare şi părţi ale acestora, orice activitate ce include material şi produse radioactive;

- bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;

Avantajele programului:

- termenul de creditare îndelungat;

- suma investiţiilor mari alocate pentru implementarea unui proiect investiţional;

- scutirea de toate taxele vamale, accize, TVA la importul utilajului care va fi procurat conform proiectului investiţional acceptat în cadrul Programului;

- aplicarea cotei zero la TVA la procurarea pe teritoriul ţarii a mărfurilor, utilajului/serviciilor de la furnizorii autohtoni, necesare pentru implementarea proiectului investiţional;

Alte condiţii:

-  este posibila refinanţarea cheltuielilor suportate anterior incepind cu 31.03.2010;

- finanţarea din resursele BEI, pîna la 50% din suma totală a proiectului investiţional;

- participarea proprie  a beneficiarului cu cel puţin 50% din suma totală a proiectului investiţional, în formă de mijloace baneşti şi/sau bunuri materiale;