Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari:

-  să fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;

-  să fie întreprinderi micro, mici şi mijlocii în conformitate cu articolul 2 din Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006;

- să aibă adresa juridică şi/sau să desfaşoare activitatea în localităţile rurale sau urbane ale Republicii Moldova, cu excepţia municipiilor Chişinau şi Bălţi, cu condiţia ca satele şi oraşele din municipiile Chişinău şi Bălţi nu intra sub incidenţa excepţiei sus-menţionate;

- sunt interesaţi să dezvolte infrastructura agrigulturii post-recoltare;

- să fie 100% proprietate privată, ceea ce înseamnă că Guvernul Republicii Moldova nu va deţine interes material de oricare tip cu sau fără drept de vot;

- nu sunt incluşi în lista de instituţii/activităţi ineligibile pentru obţinerea împrumuturilor din Facilitatea de Creditare;

- Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţ.

 

Termenul maxim: 7 ani, dar nu mai mic de 3 ani;

Perioada de graţie: 1 an;

Suma:     expunerea maximală faţă de un client sau un grup de clienţi afiliaţi nu va depaşi echivalentul a 600 000 dolari SUA, dau nu mai mic de 50 000 dolari SUA;

Valuta – MDL, USD, EUR;

 

Activităţi eligibile:

- depozite frigorifice şi/sau echipament/infrastructură pentru depozitul frigorific şi terenul aferent (actual sau viitor);

- echipament de procesare: sortare, spălare, stoarcere pentru sucuri şi uleiuri eterice şi de floarea soarelui, ambalare, etc.;

- echipament de control a calitaţii, pentru laboratoare;

- alte încaperi de prelucrare şi/sau păstrare a fructelor şi legumelor (infrastructura şi terenul aferent şi/sau echipament de eficienţa energetic, este permis doar dacă este parte din încăpere;

- camioane termo, frigo, camioane cu refrigeratoare, cu condiţia că fiecare dintre acestea corespundă standardelor EURO 5 sau 6;

- sere şi/sau echipament de sera şi terenul aferent acestora. Aceste investiţii vor fi eligibile pentru etapa postrecoltare;

Activităţi neeligibile:

- producerea, prelucrarea, păstrarea şi transportarea cărnii şi produselor din carne, laptelui şi lactatelor (încăperi/echipamente/mijloace auto);

- producerea mierii de albini sau combustibilului biologic, procurarea echipamentului şi/sau încăperilor de procesare şi/sau depozitare a acestora;

-  echipament pentru irigare;

-  tractoare, combine şi echipament aferent acestora;

-  încăperi şi echipament pentru industria băuturilor alcoolice;

-  încăperi pentru cereale şi seminţe de floarea soarelui;

- cultivarea produselor agricole;

- oficii/încăperi administrative;

- depozite frigorifice cu scopul de vînzare ulterioara;

- refinanţarea împrumuturilor sau altor datorii şi operatiuni de leasing, cu excepţia creditelor retroactive eligibile pentru beneficiarii finali;

-  achitarea impozitelor, taxelor sau altor plăţi oblibatorii catre bugetul de stat/bugetul local/bugetul asigurarilor sociale şi/sau medicale;

-  activităţi descrise în Lista de instituţii/activităţi ineligibile;

Alte condiţii:

- este posibila refinanţarea cheltuielilor suportate anterior cu cel mult 60 zile;