Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termenul maxim – pînă la 5 ani, pentru infiintarea plantatiilor multianuale termenul de rambursare a creditului nu va depasi 8 ani;

Perioada de graţie – pînă la 2 ani, pentru infiintarea plantatiilor multianuale perioada de gratie nu va depasi 4 ani;

Suma maximală:

- pîna la 150 000 dolari SUA si va reprezenta 85% din suma totala a creditului ce va fi folosit doar pentru procurarea mijloacelor fixe, banca va co-finanta cu cel putin 15% din mijloacele proprii si vor putea fi utilizate pentru finantarea capitalului circulant;

Valuta – MDL, USD, EUR;

 

 Activităţi eligibile:

- producerea, recoltarea, pastrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor in teren protejat sic imp deschis, plantelor aromatice si medicinal, strugurilor de masa, culturilor de cimp si tehnice (cu exceptia soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice si plantelor pentru amenajarea teritoriului);

-  producerea, recoltarea si pastrarea semintelor si a materialului saditor (cu exceptia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice si de amenajare a teritoriului);

- producerea produselor de origine animal, inclusiv procurarea animalelor de prasila, a echipamentului si utilajelor;

- sortarea, procesarea si ambalarea produselor agricole (cu exceptia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice si de amenajare a teritoriului);

- constructia halelor de depozitare si pastrare la rece a produselor agricole;

- agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului si utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic);

Activităţi neeligibile:

- refinanţarea datoriilor existente;

- achitarea taxelor şi impozitelor;

- construcţia caselor de locuit;

- procurarea sau arenda pamîntului si a imobilului existent de producere/pastrare;

- producerea băuturilor alcoolice;

- activităţi de transportare a pasagerilor/muncitorilor;

- procurarea materialelor de constructii, utilajului, echipamentului, masinelor agricole si a constructiilor de sere (inclusive a pieselor metalice) de mina a doua (foste in expluatare).

Participarea proprie a beneficiarului  - cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei;

Alte condiţii:

- La finantarea IMM vor fie eligibile pentru finantare masinele agricole la mina a doua, cu conditia ca solicitantul de credit va prezenta o confirmare in scris a furnizorului ca echipamentul este in deplina functionare si are un termen de garantie de minimum 1 (unu) an;