Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termenul maxim – 5 ani;

Suma maximală: pîna la 250 000 dolari SUA;

Valuta – MDL, USD, EUR;

 

Activităţi eligibile:

-   înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor de viţa-de-vie (struguri de masa) şi livezilor;

-   producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol (struguri de masă);

-   construcţia/restabilirea serelor/sistemelor de încălzire în sere;

-   dezvoltarea/restabilirea sistemelor de irigare pentru dezvoltarea horticulturii;

-   pastrarea şi ambalarea produselor horticole direct de producător;

-   servicii mecanizate aferente dezvoltării horticulturii;

-   depozitarea şi păstrarea la rece a produselor horticole;

-   procesarea produselor horticole;

-   ambalarea/transportarea produselor horticole;

-   construcţia/restabilirea facilitaţilor de pastrare a produselor horticole;

-  alte activităţi şi servicii în agricultură;

Activităţi neeligibile:

- refinanţarea datoriilor existente;

- achitarea impozitelor si taxelor, sumele de asigurare si salarii;

- construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială;

- procurarea sau arenda pamîntului si a bunurilor imobile;

- procurarea pesticidelor

- proiecte ce dăunează mediului;

 

Participarea proprie a beneficiarului  - cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei;

Alte condiţii – este posibila refinanţarea cheltuielilor suportate anterior cu cel mult 180 zile;