Credite a fondurilor Internaţionale

Beneficiari – întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă de proprietate, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

Zona eligibilă – Activitatea întreprinderii trebuie să fie localizată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termenul maxim:

- sub-componenta II (a), pe o perioadă de pînă la 5 ani cu o perioadă de graţie de pînă la 2 ani, pentru plantaţii multianuale – pînă la 8 ani cu o perioada de graţie de pîna la 4 ani;

- sub-componenta II (c) pe o perioadă de pînă la 7 ani cu o perioadă de graţie de pînă la 3 ani;

Suma maximală:

-  pîna la 150 000 dolari SUA pentru orice întreprindere eligibilă la sub-componenta II (a);

-  pîna la 150 000 dolari SUA pentru orice intreprindere eligibilă la sub-componenta II (c);

Valuta – MDL, USD, EUR;

Rata dobînzii în perioada curentă:

- MDL – 8%;

- USD – 4,8%;

- EUR – 4,8%;

      se modifică anual  la 15 ianuarie şi 15 iulie;

Comision la acordare – 1,5%;

 Activităţi eligibile:

pentru sub-componenta II (a)

- înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor de viţa-de-vie (struguri de masa) şi livezilor;

- producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol (struguri de masă);

- construcţia/restabilirea serelor/sistemelor de încălzire în sere;

- dezvoltarea/restabilirea sistemelor de irigare pentru dezvoltarea horticulturii;

- pastrarea şi ambalarea produselor horticole direct de producător;

- servicii mecanizate aferente dezvoltării horticulturii;

pentru sub-componenta II (c)

- depozitarea şi păstrarea la rece a produselor horticole;

- procesarea produselor horticole;

- ambalarea/transportarea produselor horticole;

- construcţia/restabilirea facilitaţilor de pastrare a produselor horticole;

Activităţi neeligibile:

- refinanţarea datoriilor existente;

- achitarea impozitelor;

- construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială;

- procurarea sau arenda pamîntului;

- înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie (soiuri tehnice);

- procurarea pesticidelor

- producerea/prelucrarea cerealelor, cărnii, laptelui;

- dezvoltarea efectivului de animale, pisciculturii, apiculturii;

Participarea

proprie a beneficiarului  - cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei;

*sub-componenta II(a) – finanţarea antreprenorilor mici, comercial orientate;

*sub-componenta II(c) – finanţarea procesatorilor, angrosiştilor şi asociaţiilor de producători/marketing din mediul rural;