Operaţiuni valutare

BC “ENERGBANK” SA efectuiază decontări internaţionale în baza contractelor comerciale externe în orice modalitate acceptată de practica bancară internaţională.

Utilizarea reţelei S.W.I.F.T. pentru efectuarea decontărilor în valută străină cu băncile din străinătate, reţeaua vastă de bănci-corespondente permit executarea dispoziţiilor clienţilor în cei mai reduşi termeni.

Sistemul internaţional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) asigură rapiditatea plăţilor şi calitatea deservirii la nivelul standardelor mondiale. Sumele mijloacelor băneşti, transferate prin intermediul reţelei băncilor-corespondente, sunt trecute în contul beneficiarilor pe parcursul a 1-2 zile bancare.

Transferurile internaţionale sunt reglementate de căre Banca Naţională a Moldovei. În conformitate cu Regulamentul valutar, persoanele juridice pot efectua plăţi doar în baza documentelor confirmative (facturi, contracte, autorizaţii BNM).

Modalităţi de decontare utilizate:

 • Ordin de plata Efectuarea plăţilor prin intermediul ordinului de plată în valută străină este cea mai simplă modalitate de decontare şi cea frecvent întîlnită în practica internaţională.

 • Ordin de plata Efectuarea plăţilor prin intermediul ordinului de plată în valută străină este cea mai simplă modalitate de decontare şi cea frecvent întîlnită în practica internaţională (întră in vigoare din 01.01.2018).

 • Acreditivul documentar Acreditivul reprezintă garanţia achitării din partea băncii, condiţionată de prezentarea în anumiţi termeni şi condiţii a unor documente clar definite. Din punctul de vedere al importatorului acreditivul reprezintă ordinul de plată irevocabil în favoarea exportatorului, care va fi executat doar în cazul în care exportatorul va prezenta documentele care confirmă expedierea mărfii conform termenilor şi condiţiilor fixate iniţial.

 • Cerere de deschidere a acreditivulu
 • Incassoul documentar Această modalitate prevede achitarea mărfii importate în baza documentelor comerciale şi/sau financiare, transmise de către exportator prin intermediul băncilor. Achitarea o veţi putea efectua doar după ce veţi primi documentele care confirmă faptul că marfa a fost livrată.

 • Garanţia bancară Pentru asigurarea realizării cu succes a operaţiunii este necesar ca instrumentul de plată selectat să conţină o garanţie bancară. La BC “ENERGBANK” SA Dvs. puteţi obţine consultaţie şi asistenţă la alegerea garanţiei potrivite pentru tipul Dvs. de operaţiuni.

 Informații privind băncile corespondente și rechizitele bancare le puteți primi la sucursalele și agențiile Băncii.

Cumpărare / vânzare a valutei străine în numerar contra lei sau altă valută străină în numele clienților.

Banca efectuează operaţiuni de schimb valutar prin intermediul unei reţele de case de schimb valutar amplasate în întreaga ţară la cursuri competitive şi fară reţinerea comisioanelor.

Cumpărare / vânzare a valutei străine prin virament contra lei sau altă valută străină în numele clienților.

Banca efectuează o gama larga de operatiuni de convertire la cererea clienţilor bancii care include:

 • Cumparare/vânzarea valutei straine prin virament (USD, EUR, şi altele) contra lei moldoveneşti
 • Operaţiuni de convertire a unei valute straine în altă valuta straina.

BC „Energbank” S.A. efectuează operaţiuni de convertire din numele persoanelor juridice, care au deschis conturi în BC „Energbank” S.A. şi în alte bănci. Valuta străină cumpărată sau lei moldoveneşti obţinuţi din vânzarea valutei străine, Banca îi poate transfera pe contul clientului deschis în altă bancă.

Consultaţii
Clienții băncii vor primi consultaţii cu privire la toate aspectele legate de operațiunile de convertire prin virament: formarea un curs pentru operațiunile de convertire prin virament, functionarea pieței valutare interne, ​​efectuarea  licitaţiilor la birjele valutare și pe piața extrabursieră și așa mai departe.

BC „Energbank” S.A. efectuează operaţiuni de convertire a mai multor valute străine. Pentru efectuarea operaţiilor de convertire, Banca zilnic cotează următoarele tipuri de valute străine:

 • Dolari SUA, EUR, ruble ruseşti, hrivne ucraineşti contra leului moldovenesc.
 • Dolari australieni, dolari canadieni, franci elveţieni, crone daneze, lire sterline, yeni japonezi, crone norvegiene, crone suedeze contra dolarului SUA.
 • Dolari SUA, dolari australieni, dolari canadieni, franci elveţieni, crone daneze, lire sterline, yeni japonezi, crone norvegiene, crone suedeze contra EUR.

 Operaţiunile de convertire se vor efectua în urma unui acord prealabil stabilit cu dealerii băncii. Cursul şi perioada efectuării operaţiunii  ("astăzi", "mîine", "a doua zi lucrătoarea") se stabileşte individual în funcţie de condiţiile tranzacţiei.

5. OPERAŢIUNI DE DECONTARE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ
5.1. Plăţi      
5.1.1. Înregistrarea mijloacelor băneşti încasate prin virament gratis     
5.1.2. Executarea ordinelor de plată Х    
5.1.2.1.      în vavoarea clientului BC «Energbank» SA Х    
        -  dolari SUA 5$   Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
        -  alte valute 5€  
5.1.2.2.      în favoarea clientului altei bănci Х    
  - dolari SUA  (opţiunea "BEN", "SHA", "OUR") 0,25%, min.30$, max.200$ din sumă Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
  - euro (opţiunea "BEN") 0,2%, min.15€,  max.100€
  - euro (opţiunea "SHA") 0,2%, min.20€,  max .100€
  - euro (opţiunea "OUR") 0,3%, min.35€, max.250€
  - ruble ruse (RUB) şi hrivne ucrainene (UAH) 0,25%, min. 20€, max.100€
  - leva bulgară (BGN)

25€

(pînă pe 15.06.2016 doar 12€)

  - altă valută (opţiunea "BEN") 0,2%, min.15€,  max.100€
  - altă valută (opţiunea "SHA") 0,2%, min. 20€, max.100€
  - altă valută (opţiunea "OUR") 0,3%, min. 35€, max.250€
5.1.3. Taxa suplimentară pentru ordinele de plată cu opţiunea FULL PAY (creditarea beneficiarului cu suma integrală) pentru plăţile în Dolari SUA 30$  
5.1.4. Investigaţii, amendamente, modificarea condiţiilor de plată, anularea transferurilor Х    
        -  dolari SUA 50€   se percepe în momentul executării cererii
        -  alte valute 50€  
        - ruble ruse, ruble beloruse, hrivne ucrainene 20$  
5.1.5. Returnarea sumelor la solicitarea bancilor corespondente sau in baza cererii clientului 30€  
5.1.6. Transferarea mijloacelor, încasate în favoarea clienţilor altor bănci 30€   Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
5.1.7. Taxa suplimentară pentru executarea ordinului  de  plată în regim de urgenţă (în decurs de o oră) 30 €  
5.1.8. Eliberarea copiilor TELEX / SWIFT la cererea clientului  Х    
      - pentru ultima lună gratis     
      - pentru o  perioadă mai mare de o lună  50 lei pentru o copie se percepe în momentul eliberării copiei documentului
5.1.9. Eliberarea copiilor documentelor de plată, documentelor confirmative (contracte, facturi) 25 lei pentru fiecare doc.
5.1.10. Expedierea documentelor (dispoziţiilor de plată în valută, mesajelor SWIFT, etc.) prin intermediul poştei electronice, fax. 20 lei pentru fiecare doc. se percepe în momentul expedierii documentului
Notă: opţiunea "OUR" - comisionul băncii se reţine din contul clientului; opţiunea "SHA" - comisionul băncii se reţine din contul clientului, comisioanele băncilor corespondente şi comisionul băncii beneficiare se reţin din suma plaţii; opţiunea "BEN" - comisionul băncii, comisioanele băncii corespondente si comisionul băncii beneficiare se reţin din suma plăţii
5.2. Acreditive de import Х    
5.2.1. Deschiderea acreditivului  0,25%,min.50€ max.500€    
5.2.2. Amendament la acreditiv 50 €    
5.2.3. Controlul documentelor 0,2%, min.50€ max.300€    
5.2.4. Efectuarea plăţii 0,3%, min. 30€ max.200€    
5.2.5. Prezentarea documentelor cu discrepanţe 50 €    
5.2.6. Anularea acreditivului 50 €    
5.2.7. Confirmarea acreditivului de către banca străină conform acordului    
5.3. Acreditive de export      
5.3.1. Avizarea prealabila 30 EUR    
5.3.2. Avizarea acreditivului 0,2%, min. 50 max.300 EUR  
5.3.3. Primirea şi controlul documentelor 0,2%, min.50 max.300 EUR  
5.3.4. Avizarea amendamentului 30 EUR  
5.3.5. Remiterea la altă banca a acreditivului sau amendamentului primit 50 EUR    
5.3.6. Transferarea acreditivului în favoarea altui beneficiar 0.3% min 50 max 500 EUR    
5.3.7. Cerere de rambursare 50 EUR    
5.3.8. Confirmarea acreditivului    
5.3.8.1. asigurat cu mijloace banesti 0.2% MIN 100 EUR    
5.3.8.2. fara acoperire conform acordului    
5.4 Incassouri documentare    
5.4.1. Avizarea incasso-ului  35 EUR    
5.4.2. Remiterea documentelor la incasso  0,2%, min. 30 max 200 EUR    
5.4.3. Amendament la incasso-ul remis, primit 35 EUR  
5.4.4. Achitarea documentelor în cadrul incasso-ului primit 0.25% MIN 35 MAX 200 EUR  
5.4.5. Restituirea documentelor neplătite  35 EUR  
5.5. Garanţii internationale    
5.5.1. Emiterea garanţiilor 3% ANUAL, MIN 50 EUR  
5.5.2. Modificări / anulări 50 EUR    
5.5.3. Avizarea garanţiei 50 EUR    
5.5.4. Avizarea modificărilor 50 EUR    
5.5.5. Comision de examinare NEGOCIABIL    
5.5.6. Comision de garantare NEGOCIABIL    
5.5.7. Utilizare/plata 0.3% MIN 35 MAX 300 EUR    
5.6. Examinarea pachetului de documente privind operaţiunile documentare 300 lei   se percepe în ziua examinării
Notă: 1. Perceperea comisioanelor se efectuiază în valută străină sau în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii  2. Plăţile primite în dolari SUA  pînă la orele 1600, în alte valute pînă la 1500 se vor executa cu ziua operaţională curentă. Plăţile primite după timpul indicat se vor executa cu următoarea zi de lucru
         
6. OPERAŢIUNI DE CASĂ ÎN VALUTĂ STRĂINĂ
6.1. Încasarea numerarului la contul clientului Х    
     - dolari SUA 0,5 %, min. 5 € din sumă se percepe la momentul efectuării operaţiunii
     - euro 0,5 %, min. 5 € din sumă
     - ruble ruse 2,5%, min.10 € din sumă se percepe la momentul efectuării operaţiunii
6.2. Eliberarea numerarului din contul  clientului X    
     - dolari SUA 1%, min.10$   se percepe la momentul efectuării operaţiunii
     - euro 1%, min.10€  
     - ruble ruse 2,5%, min.10€  

Opțiunea OUR - comisionul se încasează de la plătitor, dar nu este exclus cazul, ca banca corespondentă a băncii beneficiare să rețină un comision suplimentar din suma transferului. Acest comision suplimentar se stabilește la nivelul acordului între banca beneficiara cu banca sa corespondentă și nu poate fi prevăzut la momentul efectuării plății. Opțiunea SHA – comisionul băncii plătitoare se încasează de la plătitor, dar comisioanele băncilor corespondente și/sau băncii beneficiare se reține din suma transferului; Opțiunea BEN - toate comisioanele băncilor plătitoare/corespondente/beneficiare se rețin din suma transferului.