Tarife pentru deservire

 Tarife

Nr./o Denumirea operaţiunii sau serviciului prestat Valoarea comisionului sau a tarifului aplicat Notă Momentul perceperii
         
1.DESERVIREA CONTURILOR
1.1. Deschiderea contului curent X    
1.1.1 Deschiderea contului curent (multivalutar) în condiția conectării primordiale la sistemul "Internet-Client" gratis    
1.1.2 Deschiderea contului curent (multivalutar) 50 lei   se percepe оn momentul deschiderii/modificării contului 150 lei
1.1.3 Deschiderea/modificarea contului curent în regim EXPRESS 150 lei Nu se acordă companiilor cu asociați Societăți pe Acțiuni sau persoane juridice nerezidente
       
1.1.4 Emiterea repetată a certificatului privind deschiderea conturilor bancare în SIA CCDE (în cazul refuzului de luare la evidenţă fiscală) 50 lei   se percepe în momentul, în care clientul solicita informarea repetata a IFS
1.2. Deschiderea conturilor provizorii, de împrumut și depozit gratis     
1.3. Închiderea contului curent (multivalutar) 150 lei Pentru un cont se percepe în momentul închiderii contului
1.4. Eliberarea extrasului din contul clientului gratis     
1.5. Eliberarea extrasului la cererea clientului X    
1.5.1.     pentru perioada de la o zi pînă la 30 de zile 20 lei + 3 lei pentru fiecare document anexat   se percepe în momentul eliberării extrasului
1.5.2.     pentru perioada de la o lună pînă la 6 luni 50 lei + 3 lei pentru fiecare document anexat  
1.5.3.     pentru o perioada mai mare de 6 luni 100 lei + 3 lei pentru fiecare document anexat  
1.6. Eliberarea certificatelor pe conturi X    
1.6.1      pentru perioada anului curent  50 lei *pentru un certificat  
    -  urgent 100 lei  

* pentru certificat în limba engleză se percepe comision dublu

 
1.6.2.      pentru perioada, precedentă anului curent 100 lei  
1.6.3

     privind activitatea clientului în cadrul Băncii la solicitarea companiilor de audit

100 lei

  se percepe în momentul eliberării certificatului
1.8. Perfectarea documentelor de plată Х    
1.8.1.      în valută naţională 30 lei pentru un document se percepe în momentul executării operaţiunii
1.8.2.      în valută străină 30 lei
1.8.3.      cerere de vînzare-cumpărare a valutei 30 lei
1.9. Deservirea lunară a contului curent X    
1.9.1.      clienţi-deţinătorii sistemului "Internet-Client" 30 lei în cazul existenţei operaţiunilor se percepe în ultima zi bancară a lunii
1.9.2.     alţi clienţi 80 lei
1.10.

Autentificarea fișelor cu specimene de semnături și amprenta ștampilei în subdiviziunile Băncii

50 lei  Banca își rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciului

se percepe în momentul autentificării fișelor

1.11.  Alte servicii legate de deservirea contului  40 lei    se percepe în momentul prestării serviciului
2. OPERAŢIUNI DE DECONTARE ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ
2.1. Înregistrarea mijloacelor băneşti încasate prin virament gratis     
2.2. Executarea ordinelor de plată X    
2.2.1.      în favoarea clienţilor BC «Energbank» SA pentru un document Se percepe după  efectuarea operaţiunii
       pe support pe hîrtie 7 lei
       prin sistemul "Internet-Client" 2,50 lei
2.2.2.      în favoarea clienţilor altei bănci X
       pe support pe hîrtie 7 lei
       prin sistemul "Internet-Client" 2,5 lei
2.3. Executarea plăţilor urgente ale clienţilor  X    
2.3.1.      pe support pe hîrtie 30 lei pentru un document Se percepe după  efectuarea operaţiunii
2.3.2.      prin sistemul "Internet-Client" 20 lei
2.4. Executarea parțială sau totală a ordinului incaso 25 lei
2.5. Transferarea mijloacelor băneşti la contul curent deschis în altă bancă 0,5 %, max. 100 lei din sumă  
2.6. Anularea ordinului de plata executat eronat X    
2.6.1.      pe support pe hîrtie 40 lei pentru un document se percepe după efectuarea operaţiunii
2.6.2.      prin sistemul "Internet-Client" 40 lei
     
2.7  Confirmarea soldurilor la cont sau pregătirea altei informații oferite auditorului sau altor persoane terțe la solicitare, companiilor străine, băncilor corespondente (cu excepția BNM, instituțiilor financiare internaționale, autorităților RM) 50 €    
2.8 Transmiterea documentelor în favoarea băncilor prin poștă (DHL, UPS, etc.) costul de facto    
3. OPERAŢIUNI DE CASĂ ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ
3.1. Încasarea numerarului la contul clientului gratis     
3.2. Eliberarea numerarului din contul  clientului  X    
3.2.1.     pentru achitarea salariului 1,00%, min. 100 lei de la suma eliberată se percepe după efectuarea operaţiunii
3.2.2.     pentru cheltuieli de deplasare, ajutor material, achiziţionarea producţiei agricole 1,50%, min. 100 lei
3.2.3.     în alte scopuri 2,00%, min. 100 lei
3.2.4.     a fondului statutar depus anterior 0,20%, min. 100 lei de la suma eliberată se percepe după efectuarea operaţiunii
3.4. Depunerea numerarului de persoane terțe în casieria filialei băncii, la contul curent al clientului deschis în altă filială a băncii 0,1 %, min.10,  max. 50 lei din sumă se percepe după efectuarea operaţiunii
3.5. Servicii de incasare  Х    
3.5.1.     încasarea numerarului de la clienţi conform acordului    
3.5.2.     transportarea  numerarului către client conform acordului    
3.6. Încasarea plăţilor pentru energia electrică consumată 5 lei   Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
3.7.  Încasarea plăților în buget 1,5%, min. 15 lei   din sumă  Se percepe în momentul efectuării operațiunii.
4. DESERVIREA BANCARĂ LA DISTANŢĂ
4.1. Prin sistemul «Business - Online» 5 $  echivalentul în MDL  Se percepe lunar de la data de 25
4.2. Prin sistemul «Extras electronic» gratis
 4.3 Serviciul Cont Alert  X  X
4.3.1 Basic_DEBIT (30 SMS incluse pe lună) 15 lei (0,50 lei per extra-mesaj) comision lunar se percepe lunar la data de 25
4.3.2 Basic_CREDIT (30 SMS incluse pe lună) 15 lei (0,50 lei per extra-mesaj) comision lunar se percepe lunar la data de 25
4.3.3 Basic_DEBIT+CREDIT (60 SMS incluse pe lună) 30 lei (0,50 lei per extra-mesaj) comision lunar se percepe lunar la data de 25
  *În urma utilizării numărului integral de SMS-uri GRATUITE incluse în abonament, următoarele SMS-uri vor fi taxate per mesaj conform tarifului extra-pachet      
5. OPERAŢIUNI DE DECONTARE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ
5.1. Plăţi      
5.1.1. Înregistrarea mijloacelor băneşti încasate prin virament gratis     
5.1.2. Executarea ordinelor de plată Х    
5.1.2.1.      în vavoarea clientului BC «Energbank» SA Х    
        -  dolari SUA 5$   Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
        -  alte valute 5€  
5.1.2.2.      în favoarea clientului altei bănci Х    
  - dolari SUA  (opţiunea "BEN", "SHA", "OUR") 0,25%, min.30$, max.200$ din sumă Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
  - euro (opţiunea "BEN") 0,2%, min.15€,  max.100€
  - euro (opţiunea "SHA") 0,2%, min.20€,  max .100€
  - euro (opţiunea "OUR") 0,3%, min.35€, max.250€
  - ruble ruse (RUB) şi hrivne ucrainene (UAH) 0,25%, min. 20€, max.100€
  - altă valută (opţiunea "BEN") 0,2%, min.15€,  max.100€
  - altă valută (opţiunea "SHA") 0,2%, min. 20€, max.100€
  - altă valută (opţiunea "OUR") 0,3%, min. 35€, max.250€
5.1.2.3
transferarea mijloacelor bănești procurate de la BC "ENERGBANK" S.A. la contul curent (IBAN) al clientului deschis īntr-o altă bancă comercială din RM, pentru sumele care sunt egale sau mai mari de 100 000 USD, 100 000 EUR sau 6 000 000 RUB.
gratis
5.1.3. Taxa suplimentară pentru ordinele de plată cu opţiunea FULL PAY (creditarea beneficiarului cu suma integrală) pentru plăţile în Dolari SUA 30$  
5.1.4. Investigaţii, amendamente, modificarea condiţiilor de plată, anularea transferurilor Х    
        -  dolari SUA 50€   se percepe în momentul executării cererii
        -  alte valute 50€  
        - ruble ruse, ruble beloruse, hrivne ucrainene 20$  
5.1.5. Returnarea sumelor la solicitarea bancilor corespondente sau in baza cererii clientului 30€  
5.1.6. Transferarea mijloacelor, încasate în favoarea clienţilor altor bănci 30€   Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
5.1.7. Taxa suplimentară pentru executarea ordinului  de  plată în regim de urgenţă (în decurs de o oră) 30 €  
5.1.8. Eliberarea copiilor TELEX / SWIFT la cererea clientului  Х    
      - pentru ultima lună gratis     
      - pentru o  perioadă mai mare de o lună  50 lei pentru o copie se percepe în momentul eliberării copiei documentului
5.1.9. Eliberarea copiilor documentelor de plată, documentelor confirmative (contracte, facturi) 25 lei pentru fiecare doc.
5.1.10. Expedierea documentelor (dispoziţiilor de plată în valută, mesajelor SWIFT, etc.) prin intermediul poştei electronice, fax. 20 lei pentru fiecare doc. se percepe în momentul expedierii documentului
Notă: opţiunea "OUR" - comisionul băncii se reţine din contul clientului; opţiunea "SHA" - comisionul băncii se reţine din contul clientului, comisioanele băncilor corespondente şi comisionul băncii beneficiare se reţin din suma plaţii; opţiunea "BEN" - comisionul băncii, comisioanele băncii corespondente si comisionul băncii beneficiare se reţin din suma plăţii
5.2. Acreditive de import Х    
5.2.1. Deschiderea acreditivului  0,25%,min.50€ max.500€    
5.2.2. Amendament la acreditiv 50 €    
5.2.3. Controlul documentelor 0,2%, min.50€ max.300€    
5.2.4. Efectuarea plăţii 0,3%, min. 30€ max.200€    
5.2.5. Prezentarea documentelor cu discrepanţe 50 €    
5.2.6. Anularea acreditivului 50 €    
5.2.7. Confirmarea acreditivului de către banca străină conform acordului    
5.3. Acreditive de export      
5.3.1. Avizarea prealabila 30 EUR    
5.3.2. Avizarea acreditivului 0,2%, min. 50 max.300 EUR  
5.3.3. Primirea şi controlul documentelor 0,2%, min.50 max.300 EUR  
5.3.4. Avizarea amendamentului 30 EUR  
5.3.5. Remiterea la altă banca a acreditivului sau amendamentului primit 50 EUR    
5.3.6. Transferarea acreditivului în favoarea altui beneficiar 0.3% min 50 max 500 EUR    
5.3.7. Cerere de rambursare 50 EUR    
5.3.8. Confirmarea acreditivului    
5.3.8.1. asigurat cu mijloace banesti 0.2% MIN 100 EUR    
5.3.8.2. fara acoperire conform acordului    
5.4 Incassouri documentare    
5.4.1. Avizarea incasso-ului  35 EUR    
5.4.2. Remiterea documentelor la incasso  0,2%, min. 30 max 200 EUR    
5.4.3. Amendament la incasso-ul remis, primit 35 EUR  
5.4.4. Achitarea documentelor în cadrul incasso-ului primit 0.25% MIN 35 MAX 200 EUR  
5.4.5. Restituirea documentelor neplătite  35 EUR  
5.5. Garanţii internationale    
5.5.1. Emiterea garanţiilor 3% ANUAL, MIN 50 EUR  
5.5.2. Modificări / anulări 50 EUR    
5.5.3. Avizarea garanţiei 50 EUR    
5.5.4. Avizarea modificărilor 50 EUR    
5.5.5. Comision de examinare NEGOCIABIL    
5.5.6. Comision de garantare NEGOCIABIL    
5.5.7. Utilizare/plata 0.3% MIN 35 MAX 300 EUR    
5.6. Examinarea pachetului de documente privind operaţiunile documentare 300 lei   se percepe în ziua examinării
5.7. Comision suplimentar pentru operațiuni documentare fără decontări prin conturile deschise în BC “ENERGBANK” S.A 100 EUR   se percepe la momentul efectuării operațiunii
Notă: 1. Perceperea comisioanelor se efectuiază în valută străină sau în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii  2. Plăţile primite în dolari SUA  pînă la orele 1600, în alte valute pînă la 1500 se vor executa cu ziua operaţională curentă. Plăţile primite după timpul indicat se vor executa cu următoarea zi de lucru
         
6. OPERAŢIUNI DE CASĂ ÎN VALUTĂ STRĂINĂ
6.1. Încasarea numerarului la contul clientului Х    
     - dolari SUA 0,5 %, min. 5 € din sumă se percepe la momentul efectuării operaţiunii
     - euro 0,5 %, min. 5 € din sumă
     - ruble ruse 2,5%, min.10 € din sumă se percepe la momentul efectuării operaţiunii
6.2. Eliberarea numerarului din contul  clientului X    
     - dolari SUA 1%, min.10$   se percepe la momentul efectuării operaţiunii
     - euro 1%, min.10€  
     - ruble ruse 2,5%, min.10€  

Social Media

Facebook Vkontakte Odnoklassniki