Alte servicii

Serviciul ESCROW, destinat pentru persoane juridice şi persoane fizice în scopul de depozitare/păstrare/blocare a mijloacelor băneşti la contul fiduciar de sechestru pentru achitarea unor bunuri/servicii/investiţii şi eliberarea sumei ESCROW doar la îndeplinirea condiţiilor Contractului fiduciar de sechestru.

Serviciul ESCROW asigură păstrarea şi blocarea de către Bancă a mijloacelor băneşti (Suma ESCROW) la un cont special a Băncii, până la momentul dobândirii de către Cumpărător a dreptului de proprietate asupra unui bun, asigurând utilizarea sumei strict după destinaţia stabilită în Contractul fiduciar de sechestru.

Avantajele produsului:

♦ Siguranța realizării tranzacției de vânzare-cumpărare a bunului imobil.
♦ Garanția utilizării sumelor strict pentru destinația stabilită.
♦ Restituirea integrală a sumei în caz de nerealizare a tranzacției.

Caracteristicile produsului:

Contractul fiduciar de sechestru Contract tripartit, încheiat între Bancă, Plătitor şi Beneficiar prin care sunt stipulate condiţiile de utilizare a Sumei ESCROW
Contul fiduciar de sechestru Cont intern al Băncii destinat păstrării mijloacelor bănești transferate de către Plătitor în scopul garantării derulării procesului de transmitere a prețului în cadrul unei tranzacții conform prevederilor Contractului
Valuta Contului ESCROW LEI / EURO / USD
Contul Plătitorului Contul bancar al Plătitorului de pe care urmează a fi virată, în condițiile Contractului suma ESCROW
Contul Beneficiarului Contul bancar al Beneficiarului pe care urmează a fi virată, în condițiile Contractului suma ESCROW
Suma ESCROW Mijloacele bănești păstrate pe Contul fiduciar de sechestru
Comisionul ESCROW Comisionul ce urmează a fi achitat Agentului ESCROW / Fiduciarului pentru serviciile furnizate conform condițiilor Contractului şi Tarifelor în vigoare
Beneficiari/Plătitor Persoane fizice / persoane juridice

Cum funcționează?

1. (Încheiere contract Escrow) → 2. (Deschidere cont Escrow) → 3. (Alimentare cont Escrow) → 4. (Îndeplinire condiții prestabilite) → 5. (Plăți din cadrul contului Escrow) → 6. (Închidere cont Escrow)

Comision aferent serviciului ESCROW pentru persoane juridice:

NrDenumirea operaţiunii sau serviciului prestatValoarea comisionului sau a tarifului aplicatNotăMomentul perceperii
1. Deschidere cont fiduciar de sechestru Gratis - -
2. Perfectare contract Gratis - -
3. Comision ESCROW pentru conturi MDL 0,5% (min.1 000 – max. 5 000 lei) de la suma ESCROW se percepe după semnarea contractului
4. Comision ESCROW pentru credite imobiliare 0,1% (min. 100 – max. 1000 lei) de la suma ESCROW se percepe după semnarea contractului
5. Comision ESCROW pentru creditul PRIMA CASĂ 0 lei de la suma ESCROW se percepe după semnarea contractului
6. Comision ESCROW pentru conturi USD/EUR 0.5% (min.100 – max. 500 EUR ) de la suma ESCROW se percepe după semnarea contractului

Generarea/Verificarea codului IBAN trezorerial

Generator codului IBAN trezorerial.

Condiţiile efectuării încasării

V-ați întrebat vreodată la ce risc puneţi  bani și angajații săi, atunci când personal transportaţi veniturile (mijloacele băneşti) la Bancă?

Diverse probleme legate de acest proces pot fi evitate, dacă beneficiaţi de serviciul de încasare.

La livrarea mijloacelor băneşti  pe cont propriu, întreprinderea:

 • Supune la risc angajaţii întreprinderii.
 • Permite riscul de a pierde mijloacele baneşti, în momentul livrării la Bancă.
 • Măreşte cheltuielile proprii, utilizînd automobilul întreprinderii și timpul angajatului, care însoțește banii la bancă.

Conținutul acestor activități al serviciului de securitate propriu al organizației este întotdeauna mai scump decât utilizarea serviciului de încasare al băncii.

Serviciiul de încasare B.C. “Energbank” S.A. are posibilitatea de a propune clienţilor săi un program flexibili şi tarife competitive, asigurând în același timp fiabilitate și siguranță.

Utilizând serviciul de încasare al băncii, veți obține următoarele beneficii:

 • Disponibilitate

Experienţa şi profesionalismul lucrătorilor Băncii permit în mod calificat de a efectua zilnic toate tipurile de încasări şi de transportare a mijloacelor băneşti şi altor valori, atît pe teritoriul mun. Chişinău cît şi pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 • Securitate

Vehicule blindate speciale, gardieni înarmați și personal instruiţi va asigura protecția fondurilor dumneavoastră.

 • Confidențialitate

Regulile de confidențialitate comercială, precum și condițiile individuale, descrise în contract permit garantarea confidențialităţii acestui proces.

Avantajele încasării

Pentru a beneficia de serviciul de încasare  al băncii este necesar:

 • să vă adresaţi la oficiul băncii sau la lucrătorul bancar care vă deserveşte contul bancar;
 • să faceţi cunoştintă şi semnaţi Contractul şi cererea pentru a fi efectuată încasarea;
 • confirmarea programului pentru a fi efectuată încasarea.

Siguranţă şi securitate

B.C. “Energbank” S.A. garantează siguranţă şi securitatea mijloacelor băneşti, pentru că:

 • transportarea şi încasarea mijloacelor băneşti se produce în automobile  blindate licenţiate;
 • lucrătorii băncii care efectuiază încasarea valorilor, au trecut  cursuri specializate de pregătire profesională şi posedă abilităţi practice de lucru cu mijloace băneşti şi alte valori;
 • protecția valorilor în procesul încasării este efectuată de lucrători ai băncii înarmaţi şi echipaţi în costume speciale; 
 • pentru asigurarea integrităţii şi securităţii mijloacelor băneşti şi a altor valori, Banca dispune de mijloace de comunicare radio, dispozitive de sunet şi de iluminare. Banca întotdeauna este la curent cu locul aflării în orice moment a brigăzii de încasare.

Banca poartă răspundere materială deplină faţă de client pentru păstrarea mijloacelor băneşti şi altor valori în mărimea încasării efectuate. Încasarea mijloacelor băneşti şi altor valori se desfăşoară în strictă conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei.

Аккредитивы

С развитием международных банковских связей, аккредитив стал одной из наиболее популярных составных частей схем финансирования. Благодаря своему многолетнему опыту и широкой корреспондентской сети Energbank может предложить широкий спектр услуг по финансированию сделок клиентов, проводимых с расчетами по аккредитиву. По поручению клиентов Energbank открывает аккредитивы или предоставляет гарантии с подтверждением их первоклассными западными банками в рамках кредитных линий, открытых для клиентов.

Высококвалифицированные специалисты Банка проводят индивидуальное структурирование сделок клиентов, приводящее к оптимальному снижению рисков и затрат при их проведении, оказывают помощь в правильном оформлении платежных условий контрактов и условий аккредитивов при заключении внешнеэкономических сделок.

Гарантийные операции

Energbank выдает любые виды банковских гарантий и аккредитивов Stand-by, применяемых в мировой банковской практике, предусматривающих исполнение в денежной форме, по поручению клиентов, молдавских и иностранных банков-корреспондентов, других организаций (резидентов и нерезидентов) по широкому кругу операций:

 • по экспортным операциям:
 • гарантии надлежащего исполнения контракта;
 • гарантии возврата авансового платежа;
 • гарантии в пользу таможенных органов;
 • по импортным операциям:
 • гарантии выполнения платежных обязательств по контрактам;
 • гарантии в пользу таможенных органов;
 • гарантии, напрямую не связанные с проведением экспортных и импортных операций: в пользу налоговых органов, тендерные гарантии, гарантии возврата кредита;
 • производит также иные гарантийные операции:
 • авизует гарантии молдавских и иностранных банков в пользу отечественных и зарубежных бенефициаров;
 • предъявляет требования платежа по поручению бенефициаров в счет банковских гарантий;
 • заверяет подлинность подписей на гарантиях других банков по просьбе клиентов и других молдавских юридических лиц.

Гарантийные операции осуществляются в соответствии с законодательством Республики Молдова, международной банковской практикой (Унифицированными правилами для гарантий по требованию), нормативными документами Банка и требований действующего валютного законодательства.

Документарное и чистое инкассо

При расчетах по импорту с использованием документарного инкассо Energbank выступает представляющим и инкассирующим банком в отношении доверителя (экспортера, поставщика), банка – ремитента (банка экспортера) и плательщика (покупателя – клиента банка). Выполняя инкассовые поручения иностранных банков в качестве инкассирующего и представляющего банка, Energbank выдает своим клиентам (импортерам товаров и услуг) коммерческие документы против получения от них акцепта и/ или платежа либо на других условиях, а также получает от своих клиентов акцепт и/ или платеж по финансовым документам.

При инкассовых расчетах по экспорту товаров или услуг Energbank , выступая в качестве банка-ремитента, принимает к обработке инкассовые поручения клиентов-доверителей.

Международные расчеты в форме документарного и чистого инкассо осуществляются в соответствии с международной банковской практикой (Унифицированными правилами по инкассо и др.), нормативными документами Банка и с учетом требований действующего валютного законодательства.

Începând cu 01/04/2020 B.C. “ENERGBANK” S.A. acceptă depozite în lei şi valută straină, pentru persoanele juridice, la următoarele condiții:

DEPOZITUL “STANDART”                Condițiile depozitelor

Valuta/Dobânda*

3 luni

6 luni

12 luni

MDL

1,5%

2,5%

3%

USD

-

0,1%

0,5%

EUR

-

0,1%

0,5%

* Rata dobânzii anuală este flotantă   

 

    Tip depozit

         Soldul

  Rata*

    La vedere 

     2251

     (MDL)

 < 500.000

 >=500.001

   0%

  0.5%

    * Rata dobânzii anuală este flotantă

          Condițiile depozitului «Standart»

Suma minimă de depunere  -  10 000 MDL, 500 USD, 500 EUR.

Depozitele, a căror depunerea inițială depășește suma de 1 000 000 MDL / 50 000 USD/EUR  condițiile se vor negocia individual.

Depuneri suplimentare – nu se admit (cu excepția capitalizării dobânzii).

Retrageri din cont – nu se efectuează până la expirarea termenului depozitului.

In cazul rezilierii anticipate a contractului dobânda anuală nu se achită

Plata dobânzii calculate sau sumei principale a depozitului se efectuează la contul curent al clientului.

B.C. “ENERGBANK” S.A.  Vă propune să plasați mijloace bănești la cele mai avantajoase condiții, pe o perioadă fixă de timp (nu mai puțin de o lună).

Nu este obligatoriu să fii client B.C. “ENERGBANK” S.A. În cazul în care persoana juridică nu are deschis cont curent la B.C. “ENERGBANK” S.A., pentru deschiderea contului de depozit  este necesar prezentarea pachetului de documente analog celui pentru deschiderea contului curent.

Relațiile reciproce între client şi Bancă, cât şi condițiile privind acceptarea depozitului se stabilesc  printr-un  contract bilateral.  Rata dobânzii este stabilită în dependență de suma şi termenul depozitului.

Dobânda poate fi capitalizată sau poate fi achitată lunar la contul curent al clientului. Condiţiile de achitare se stipulează în contract.

La expirarea termenului  contractului, mijloacele băneşti pot fi transferate la contul curent al persoanei juridice sau la dorinţa clientului poate fi încheiat un contract nou de depozit, cu majorarea sau diminuarea sumei depozitului.

 B.C. “ENERGBANK” S.A.  propune o gamă largă de depozite, oferind posibilitatea de a alege acel produs care satisface cerinţele clienţilor săi. 

Pentru calcularea dobânzii în fiecare lună se iau în calcul 30 zile. La calcularea dobânzii se ţine cont de numărul zilelor (reieşind din 360 zile anual), inclusiv data deschiderii depozitului şi fără a include ziua închiderii depozitului.  Dobînda se calculează la soldul depozitului pentu perioada reală de pastrare a mijloacelor băneşti.                                    

 BC «ENERGBANK» SA aplică 2 metode de calcul a dobânzii la depozit:

  1)  Formula DE BAZĂ de calcul a dobânzii simple:

                                               Sp=(Sv*P*D/360)/100

 în care:

Sp - suma dobânzii pentru tot termenul de păstrare a depozitului;

Sv - suma iniţială a depozitului;

P - rata dobânzii anuală;

D - termenul depozitului (numărul de zile).

De exemplu: Deschide un depozit de 10 000 lei, pentru o perioadă de 6 luni, la o rata de 2.5% anuale, cu calcularea dobânzii fiecare 30 de zile,

Sp = (10 000*2.5*180/360)/100 = 125 lei

 

  2)    Formula DE BAZĂ de calcul a dobânzii compuse (calcularea dobânzii pentru depozitele cu capitalizare):

                            Sp = Sv * (1 + P * 30/360/100)N - 1)

       în care:

Sp – suma dobînzii pe întreaga durată a depozitului;

Sv - suma iniţială a depozitului;

P - rata anuală a dobânzii;

N – termenul depozitului (numărul de luni).

De exemplu: Deschide un depozit cu capitalizare lunară de 10 000 lei, pentru o perioadă de 6 luni, la o rata de 4% anuale, cu calcularea dobânziifiecare 30 de zile,

Sp = 10 000*(1+4*30/360/100)^6-1)=201,67 lei

 

INFORMAȚII GENERALE

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

Banca Comercială „ENERGBANK”S.A. detine calitatea de dealer primar în vederea efectuării tranzacțiilor cu Valori Mobiliare de Stat (VMS) şi oferă clienţilor săi următoarele servicii:

 • Operațiuni de procurare a VMS în numele investitorilor la licitaţiile primare;
 • Operaţiuni de vânzare-cumpărare a VMS pe piaţa secundară;
 • Eliberarea creditelor sub gajul VMS;
 • Operaţiuni REPO cu VMS;
 • Servicii de consultanță.

Valorile mobiliare de stat sunt emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
Vânzarea valorilor mobiliare de stat se efectuează în cadrul licitaţiilor organizate prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei.

Pentru procurarea VMS la licitaţii, fiecare persoană juridică sau fizică poate să se adreseze la oficiul central sau la orice sucursală a Băncii înaintând un ordin de cumpărare a VMS și încheind un contract.

Bonuri de trezorerie (BT) – sunt VMS emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, având termenul de circulaţie până la un an.

Obligaţiuni de stat (OS) – sunt VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen mediu şi lung, cu o rată fixă sau flotantă a dobânzii, dobânda (cupoanele) fiind plătită periodic şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă.

Rata anuală a dobânzii la BT depinde de mărimea scontului şi se determină după următoarea formulă:

Pr - Pc       365
———— · —— · 100,
Pc                T

unde:
Pr - preţul de răscumpărare a BT;
Pc - preţul de cumpărare a BT;
T - perioada de circulaţie a BT (în zile).

Rata dobânzii la OS depinde de preţul de cumpărare a obligaţiunii, de mărimea cupoanelor şi de periodicitatea plăţii acestor cupoane şi se determină din următoarea formulă:

 

C1

 

C2

 

Cn  + N

P =

—————

+

—————

+ ...... +

————— ,

 

(1 + r)t1/365

 

(1 + r)t2/365

 

(1 + r)tn/365

unde:
P - preţul obligaţiunii de stat (include cuponul acumulat), (în lei);
Cn - mărimea cuponului “n” (în lei);
N - valoarea nominală a OS;
r - rata dobânzii la OS;
tn - numărul de zile până la plata cuponului “n”.

Pentru investirea mijloacelor bănești în Valori mobiliare de Stat (VMS) este necesar:

1. Să Vă adresaţi la oficiul central sau la orice sucursală a Băncii cel târziu in ziua precedentă zilei desfăsurării licitației (de obicei luni) pentru incheierea contractului;

2. Să prezentați următoarele documente:

  2.1 Persoana juridică:

 • Copia Certificatului înregistrării de stat a întreprinderii;
 • Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Agenția Servicii Publice – în cazul când documentele privind tranzacţia vor fi semnate de conducătorul persoanei juridice, sau documentul care atestă dreptul reprezentantului – în alte cazuri.

  2.2 Persoana fizică:

 • Originalul și o copie a buletinului de identitate sau a pașaportului pentru încheierea contractului.

3.Să semnați contractul și ordinul de procurare sau vânzare a VMS.

4.Să rezervați mijloacele bănești necesare pentru procurarea VMS si a comisionului la contul curent deschis in Bancă.

Pentru informaţii suplimentare apelați la tel.: (373 22) 858 038, (373 22) 858 036. 

INFORMAȚII UTILE:

Piaţa valorilor mobiliare de stat. Comunicatele privind plasarea VMS.
Informaţii privind rezultatele licitaţiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat (VMS).

INFORMAȚII GENERALE

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. în calitate de participant profesionist pe piaţa de capital efectuează activitatea sa în baza licenţei de categoria „C” (seria CNPF nr.000802 din 14.01.2015), eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF).

Conform licenţei acordate, B.C.„ENERGBANK”S.A. dispune de dreptul de a desfăşura următoarele tipuri de servicii și activităţi de investiții:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; 
 • tranzacţionarea în cont propriu; 
 • consultanţa de investiţii; 
 • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.

Banca furnizează clienților servicii de investiţii numai în baza unui contract de intermediere pe piaţa de capital, întocmit în formă scrisă, pe suport hârtie, care prevede drepturile şi obligaţiile Băncii şi ale clientului.

B.C. „ENERGBANK” S.A. deține calitatea de membrul pieţei reglementate şi a sistemului multilateral de tranzacţionare ale S.A.„Bursa de Valori a Moldovei”.

În conformitate cu prevederile pct.26 din "Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor", aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.32/2 din 16.06.2014 B.C.„ENERGBANK”S.A. este membru al Fondului de compensare a investitorilor.

Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit cu scopul de a compensa persoanele fizice - clienţi ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie conform legislației în vigoare.

Piața de capital - reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora se efectuează emiterea şi circulaţia (tranzacţionarea) instrumentelor financiare (acţiuni, obligaţiuni, etc.). Piața de capital include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese și asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

Investitor - este acea persoană care deține mijloace bănești și intenționează să le utilizeze în tranzacții cu instrumente financiare.

Instrumente financiare tranzacționate pe piața de capital - sunt valorile mobiliare corporative (acțiuni, obligațiuni, etc.) emise de persoane juridice naţionale.

Circulația valorilor mobiliare corporative pe piața de capital se efectuează prin tranzacții înregistrate:

 • pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei;
 • în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei;
 • în afara pieței reglementate / MTF.

Listele valorilor mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată / în cadrul M.T.F. sunt plasate pe pagina web al Bursei de Valori a Moldovei - operatorului de piața / de sistem (www.bvm.md), în directoriul "Piețe".

Metodele de comunicare, care urmează să fie utilizate între Bancă şi client:

 • Metodele de comunicare și modul de prezentare a documentelor se stabilește în contractul de intermediere pe piaţa de capital sau în ordinele clientului.
 • Informaţiile obligatorii pot fi prezentate clientului în limba de stat sau rusă.
 • Documentele prezentate de client într-o altă limbă decât limba de stat a Republicii Moldova, urmează a fi traduse şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Contractul de intermediere pe piaţa de capital, ordinele clientilor, precum şi alte documente aferente tranzacţiei sunt întocmite în limba de stat.

Ordinele privind tranzacţionarea instrumentelor financiare se prezintă în original în Direcția Piețe Financiare, Departamentul Trezorerie.

Natura, frecvenţa şi perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor clienților.

 • Formularul de confirmare a executării ordinului – se prezintă după încheierea fiecărei tranzacţii din numele clientului cel târziu în prima zi lucrătoare (pentru client obişnuit) / în termen stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital (pentru client profesionist sau parte eligibilă) după executarea ordinului sau, în cazul în care Banca primeşte confirmarea din partea unui terţ, după primirea confirmării din partea terţului şi conţine informaţia despre ordinul executat: data tranzacţiei, numărul instrumentelor financiare procurate / vândute, preţul tranzacţiei, informaţii detaliate despre cheltuielile aferente tranzacţiei.
 • La solicitare, Banca poate elibera clientului extrasul de cont.

Pentru informaţii suplimentare, puteți apela la numerele de telefon: (373 22) 858038, (373 22) 858036.

Subdiviziunea responsabilă pentru prestarea serviciilor pe piaţa de capital este Direcția Piețe Financiare, Departament Trezorerie.

INFORMAȚII UTILE:

Descrierea politicii privind conflictele de interese.

Informatia despre executarea a ordinelor privind instrumentele financiare aplicate în Bancă.

Informaţii despre categoriile de clienţi.

Informaţii cu privire la etapele de derulare a tranzacţiilor cu instrumente financiare.

Informaţii despre costurile şi cheltuielile  aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare.

Informaţii despre Fondul de compensare a investitorilor.

Informaţii despre riscurile aferente investirii în instrumente financiare.

Informaţii privind cadrul legal aferent,  legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă.

Informaţii referitoare la contractul de intermediere pe piaţa de capital.

Lista persoane relevante.

Persoane care detin certificate de calificare

Termenii, noţiunile şi expresiile aferente pieţei de capital.

Este disponibil spre realizare: