Depozite

Începând cu 01/04/2020 B.C. “ENERGBANK” S.A. acceptă depozite în lei şi valută straină, pentru persoanele juridice, la următoarele condiții:

DEPOZITUL “STANDART”                Condițiile depozitelor

Valuta/Dobânda*

3 luni

6 luni

12 luni

MDL

1,5%

2,5%

3%

USD

-

0,1%

0,5%

EUR

-

0,1%

0,5%

* Rata dobânzii anuală este flotantă   

 

    Tip depozit

         Soldul

  Rata*

    La vedere 

     2251

     (MDL)

 < 500.000

 >=500.001

   0%

  0.5%

    * Rata dobânzii anuală este flotantă

          Condițiile depozitului «Standart»

Suma minimă de depunere  -  10 000 MDL, 500 USD, 500 EUR.

Depozitele, a căror depunerea inițială depășește suma de 1 000 000 MDL / 50 000 USD/EUR  condițiile se vor negocia individual.

Depuneri suplimentare – nu se admit (cu excepția capitalizării dobânzii).

Retrageri din cont – nu se efectuează până la expirarea termenului depozitului.

In cazul rezilierii anticipate a contractului dobânda anuală nu se achită

Plata dobânzii calculate sau sumei principale a depozitului se efectuează la contul curent al clientului.

B.C. “ENERGBANK” S.A.  Vă propune să plasați mijloace bănești la cele mai avantajoase condiții, pe o perioadă fixă de timp (nu mai puțin de o lună).

Nu este obligatoriu să fii client B.C. “ENERGBANK” S.A. În cazul în care persoana juridică nu are deschis cont curent la B.C. “ENERGBANK” S.A., pentru deschiderea contului de depozit  este necesar prezentarea pachetului de documente analog celui pentru deschiderea contului curent.

Relațiile reciproce între client şi Bancă, cât şi condițiile privind acceptarea depozitului se stabilesc  printr-un  contract bilateral.  Rata dobânzii este stabilită în dependență de suma şi termenul depozitului.

Dobânda poate fi capitalizată sau poate fi achitată lunar la contul curent al clientului. Condiţiile de achitare se stipulează în contract.

La expirarea termenului  contractului, mijloacele băneşti pot fi transferate la contul curent al persoanei juridice sau la dorinţa clientului poate fi încheiat un contract nou de depozit, cu majorarea sau diminuarea sumei depozitului.

 B.C. “ENERGBANK” S.A.  propune o gamă largă de depozite, oferind posibilitatea de a alege acel produs care satisface cerinţele clienţilor săi. 

Pentru calcularea dobânzii în fiecare lună se iau în calcul 30 zile. La calcularea dobânzii se ţine cont de numărul zilelor (reieşind din 360 zile anual), inclusiv data deschiderii depozitului şi fără a include ziua închiderii depozitului.  Dobînda se calculează la soldul depozitului pentu perioada reală de pastrare a mijloacelor băneşti.                                    

 BC «ENERGBANK» SA aplică 2 metode de calcul a dobânzii la depozit:

  1)  Formula DE BAZĂ de calcul a dobânzii simple:

                                               Sp=(Sv*P*D/360)/100

 în care:

Sp - suma dobânzii pentru tot termenul de păstrare a depozitului;

Sv - suma iniţială a depozitului;

P - rata dobânzii anuală;

D - termenul depozitului (numărul de zile).

De exemplu: Deschide un depozit de 10 000 lei, pentru o perioadă de 6 luni, la o rata de 2.5% anuale, cu calcularea dobânzii fiecare 30 de zile,

Sp = (10 000*2.5*180/360)/100 = 125 lei

 

  2)    Formula DE BAZĂ de calcul a dobânzii compuse (calcularea dobânzii pentru depozitele cu capitalizare):

                            Sp = Sv * (1 + P * 30/360/100)N - 1)

       în care:

Sp – suma dobînzii pe întreaga durată a depozitului;

Sv - suma iniţială a depozitului;

P - rata anuală a dobânzii;

N – termenul depozitului (numărul de luni).

De exemplu: Deschide un depozit cu capitalizare lunară de 10 000 lei, pentru o perioadă de 6 luni, la o rata de 4% anuale, cu calcularea dobânziifiecare 30 de zile,

Sp = 10 000*(1+4*30/360/100)^6-1)=201,67 lei