Extrasul din actele normative interne cu privire la persoanele afiliate băncii și tranzacțiile cu acestea