Noutăți

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C. „ENERGBANK” S.A. 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.33 din 19.09.2019),

Сomitetul de Conducere Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de

25.10.2019, ora 11.00

în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3.

 

ORDINEA DE ZI:

 

1) Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.

2) Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.

3) Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.

4) Cu privire la repartizarea profitului Băncii.

5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2018.

6) Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

 

- Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot;

- La adunarea generală anuală repetată a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii incluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 20 septembrie 2019 (cu modificările conform art.54 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII).

- Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 15.10.2019 în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3;

- Rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării;

- Informaţii suplimentare la numerele de telefon: (+373 22) 264-738, 858-055.

Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate și semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501.

Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 25.10.2019, ora 11.00 .

Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).

carduri site ro

Stimați clienți!

ENERGBANK învită toți deținătorii cardurilor de plată Visa Electron și Maestro să beneficieze de reemiterea cardurilor deținute, spre un statut mai înalt. Reemiterea este GRATIS.

Astfel, fiecare deținator a unui card activ Visa Electron și Maestro poate solicita reemiterea cardului în Visa Classic și/sau Mastercard Standard la condiții avantajoase.

Totodata, Vă atragem atenția că BC "ENERGBANK" SA emite carduri VISA REWARDS cu cashback garantat în condiții avantajoase: Internet banking și SMS informare - înclus!

Va asteptăm cu mare drag!

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 20 septembrie 2019 vor intra în vigoare modificările efectuate la Capitolul X “Alte servicii” a Tarifelor la deservirea Persoanelor Fizice în BC"ENRGBANK" S.A. Modificările au fost aprobate prin decizia Comitetului de Conducere al băncii din 17.07.2019 (Proces verbal nr.36). 

Astfel, au fost modificate comisioanele lunare aferente închirierii safeurilor bancare pentru Persoane Fizice.

Noile Tarife în vigoare din 20 septembrie 2019 le găsiți aici.

Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa în sucursalele băncii sau la numărul de telefon: (022) 264-741. 

Vă mulţumim pentru colaborare!

Stimaţi Clienţi!
Vă informăm că începând cu data de 21.10.2019 vor intra in vigoare unele modificări la tarifele aplicate la deschiderea conturilor de plată și emiterea cardurilor de plată emise de  BC “ENERGBANK “SA pentru proiectul VISA REWARDS (Anexa nr.7).

Modificările au fost aprobate prin decizia Comitetului de Conducere al Băncii din 21.08.2019 (Proces verbal nr.44). 

Prin urmare, se modifică punctul 33 şi va avea următorul cuprins:

Cashback garantat din suma efectuată în RETAIL, E-COMMERCE pe teritoriul RM –

 • 0,75% pentru cardurile Visa Rewards Premium MDL/EUR/USD
 • 0,5% pentru cardurile Visa Rewards Plus MDL/EURO/USD;

Se adaugă punctul 34 şi va avea următorul cuprins:

  Cashback garantat din suma efectuată în RETAIL, E-COMMERCE peste hotarele RM –

 • 0,1% pentru cardurile Visa Rewards Premium MDL/EUR/USD
 • 0,1% pentru cardurile Visa Rewards Plus MDL/EURO/USD

Noile tarife de deservire le puteți găsi aici.

Stimați clienți!

Vă informăm că zilele de 26, 27 august 2019 se consideră zilele de odihnă.

Cu scopul acordării serviciilor bancare în zilele de 26, 27 și 31 august  - programul de lucru subdiviziunilor va fi până la orele 13:00:

26 august 2019 (luni):

mun.Chişinău:

 • Agenţia nr.4 a Sucursalei Botanica

 • Agenţiile nr.1 şi nr.2 a Sucursalei Ciocana Nouă

 • Agenţia nr.1 a Sucursalei Rîşcani

raioanele:

 • Sucursala Anenii Noi

 • Sucursala Drochia

 • Sucursala Edineţ

 • Sucursala Bălţi şi Agenţiile nr.2, 4, 9, 10 şi 11

 • Sucursala Floreşti

 • Sucursala Soroca

 • Sucursala Criuleni

 • Sucursala Hinceşti şi Agenţia nr. 4

 • Sucursala Leova

 • Sucursala Taraclia

 • Sucursala Cahul şi Agenţia nr.4

27 august 2019 (marţi):

mun.Chişinău:

 • Agentia nr.4 a Sucursalei Botanica

 • Agenţia nr.2 a Sucursalei Centru

 • Agenţiile nr.1 şi nr.2 a Sucursalei Ciocana Nouă

raioanele:

 • Sucursala Anenii Noi

 • Sucursala Drochia

 • Sucursala Edineţ

 • Agenţiile nr. 2, 4 şi nr. 11 a Sucursalei Bălţi

 • Sucursala Floreşti

 • Sucursala Briceni

 • Agenţia nr.1 a Sucursalei Soroca

 • Sucursala Criuleni

 • Sucursala Hinceşti

 • Sucursala Comrat şi Agenţiile nr.2

 • Sucursala Taraclia

 • Sucursala Cahul şi Agenţia nr.4

31 august 2019 (sîmbătă):

mun.Chişinău:

 • Sucursala Cricova şi Agenţia nr.1

 • Agenţia nr.4 a Sucursalei Botanica

 • Agenţia nr.2 a Sucursalei Centru

 • Agenţia nr.1 şi nr.2 a Sucursalei Ciocana Nouă

raioanele:

 • Sucursala Anenii Noi

 • Sucursala Drochia

 • Agenţia nr. 2 a Sucursalei Donduşeni

 • Sucursala Edineţ

 • Sucursala Balţi şi Agenţiile nr. 2, 4, şi 11

 • Sucursala Floreşti

 • Agenţia nr.1 a Sucursalei Soroca

 • Sucursala Criuleni

 • Agenţia nr.2 a Sucursalei Orhei

 • Sucursala Hinceşti şi Agenţia nr.4

 • Sucursala Comrat şi Agenţia nr. 1, 2 şi 5

 • Sucursala Leova

 • Sucursala Taraclia

 • Sucursala Cahul şi Agenţia nr.4

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 20 octombrie 2019 vor intra în vigoare modificările efectuate la Capitolul IV “Serviciul plăți programate și deservire bancara la distanță” a Tarifelor pentru serviciile bancare destinate Persoanelor Fizice. Modificările au fost aprobate prin decizia Comitetului de Conducere al băncii din 14.08.2019 (Proces verbal nr.43). 

Astfel, a fost introdus un  nou comision pentru transferurile urgente în lei, în afara băncii (pachet „Basic”) de 20 lei / transfer;

 Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă la sucursalele şi /sau reprezentanţele Energbank sau la tel.: (022) 264-741. 

Vă mulţumim pentru colaborare!

ro fara logo site ru 2

Stimati Clienti,

Va informam, ca incepând cu 19 august 2019 anunțăm despre lansarea noului depozit pentru Persoane Fizice “Energo Capital”, care reprezintă un depozit pentru cei care iubesc sa construiască rezerve financiare.

Care sunt avantajele depozitului “Energo-Capital”:

·         Dobânda o primești lunar, direct în contul de depozit sau pe un card de plată;

·         Ai posibilitatea de a alimenta primele 12 luni de la deschiderea depozitului.

·        Sunt permise alimentările la ghișeu băncii sau prin virament inter-bancar;

·       In cazul păstrării mijloacelor băneşti pe contul de depozit pe un termen de minim de minim 13 / 25 / 37 / 49 luni, se va calcula şi achita dobânda la depozit în mărime totala din rata dobânzii stabilită, pentru tot termenul de plasament al depozitului până la momentul restituirii

·       Toate depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform legii.

Care sunt caracteristicile depozitului?

Denumire

Energo Capital

Termen

61 luni

Valuta

MDL

Tip dobânda

Flotantă

Plata dobânzii

Lunar la cont de card / curent

Capitalizare

Nu

Depuneri

Da, în primele 12 luni

Retrageri

Nu

Prolongare

Nu

Suma minimă

10 000 MDL

Rata dobanzii

MDL - 5.5%

Modalitatea achitării dobânzii în cazul rezilierii anticipate

a)    în cazul păstrării mijloacelor băneşti pe contul de depozit pe un termen de până la 12 luni, dobânda calculată pentru perioada respectivă nu se va achita.

b)    în cazul păstrării mijloacelor băneşti pe contul de depozit pe un termen de minim de minim 13 / 25 / 37 / 49 luni, se va calcula şi achita dobânda la depozit în mărime totala din rata dobânzii stabilită, pentru tot termenul de plasament al depozitului până la momentul restituirii.

Exemplu:

- Reziliere in intervalul 13-24 luni --> se va calcula şi achita dobânda pentru primele 12 luni.

- Reziliere in intervalul 25-36 luni --> se va calcula şi achita dobânda pentru primele 24 luni.

- Reziliere in intervalul 37-48 luni --> se va calcula şi achita dobânda pentru primele 36 luni.

- Reziliere in intervalul 49-60 luni --> se va calcula şi achita dobânda pentru primele 48 luni.

BC „ENERGBANK” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începând cu data de 16.08.2019, pe un termen de trei luni, a 82 968 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „ENERGBANK” S.A.

Condiţiile vânzării acţiunilor menţionate sunt următoarele:

1. Acţiunile se expun spre vânzare ca pachete unice, în număr de 79 600 şi 3 368 de acţiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

2. Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 05.11.2019 şi până la data de  18.11.2019.

3. Preţul iniţial de expunere spre vânzare al acţiunilor menţionate constituie 212,42 MDL per acţiune.

4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea/permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

      Informaţia prevăzută la art.521 alin.(7) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor este dezvăluită pe pagina web: http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/shareholders

Stimați clienți,

Vă informăm că începând cu data de 01.09.2019 vor intra în vigoare unele modificări la tarifele de deservire a persoanelor juridice.

Esența modificărilor: Micșorarea comisionului conform pct. 2.3.2 "Executarea plăților urgente ale clienților prin sistemul "Business-Online".

Tarif până la 31.08.2019 - 25 lei / document,

Tarif din 01.09.2019 - 20 lei / document.

Noile tarife valabile din 01.09.2019 le gasiți aici.

Stimați clienți!

Vă informăm că ziua de 17 august (Sâmbata) – va fi zi lucrătoare cu un program redus cu 1 oră, iar ziua de 26 august 2019 – se consideră zi de odihnă și sucursalele băncii nu vor activa.