Noutăți

COMUNICAT INFORMATIV al Băncii Comerciale “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele adunării generale extraordinare a acţionarilor din 05.03.2018.

La 05.03.2018, ora 10.00 pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc adunarea generală extraordinară prin corespondență a acţionarilor BC “Energbank” S.A. La adunare au participat  acţionarii şi reprezentanţii lor, care deţin  69.55 % de acţiuni cu drept de vot (proces-verbal al adunării generale a acţionarilor nr.49 din 05.03.2018). Adunarea a adoptat următoarele decizii: 1.Se acceptă demisia din funcţiile de membri ai Consiliului Băncii dnei Cecetova Natalia şi dnei Maximenco Galina. 2.Se aleg la funcţiile de membri ai Consiliului Băncii pe termen pînă la 23.04.2018 dl Casian Aureliu şi dl Stratan Alexandru.