Noutăți

     Icon Escrow 1

     Stimați clienți,

     BC "ENERGBANK" S.A. anunță lansarea noului produs: Serviciul Escrow.

     Serviciul ESCROW este un serviciu prestat de Bancă pentru persoane fizice și persoane juridice prin care se asigură derularea unei tranzacţii de acordare a unei subvenții în avans pentru investire, de acordare a  granturilor investiționale, de vânzare - cumpărare a unui bun imobil,  în condiţii de maximă siguranţă pentru părţile contractante. 

     Serviciul ESCROW asigură păstrarea şi blocarea de către Bancă a mijloacelor băneşti (Suma ESCROW) la un cont special al Băncii, până la momentul dobândirii de către Cumpărător a dreptului de proprietate asupra unui bun, asigurând utilizarea sumei strict după destinaţia stabilită în Contractul fiduciar de sechestru.

Dreptul de a gestiona contul ESCROW îl are numai Banca în strictă conformitate cu condiţiile Contractului ESCROW.

Serviciul dat oferă o siguranţă maximă părţilor contractante, asigurând ca Vânzătorul să obţină preţul bunului vândut, iar Cumpărătorul să dobândească dreptul de proprietate asupra bunului dat.

     Documente necesare pentru deschiderea contului / încheierea Contractului fiduciar de sechestru:

  1. Persoanele fizice:

√  Actul de identitate ale Plătitorului / Beneficiarului în original.

  1. Persoane juridice:

√  Certificat de înregistrare a Plătitorului /Beneficiarului;

√  Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice a Plătitorului /Beneficiarului;

√  Actul de identitate în original al persoanei împuternicite de a încheia Contractul fiduciar de sechestru , decizia organului competent cu privire la încheierea contractului.

  1. Contractul de bază (Contractul vânzare-cumpărare, Contractul de acordare a subvenţiei în avans), etc.
  2. Documentele tip.
  3. Alte documente relevante serviciului solicitate de Bacă.

√  Comision aferent serviciului ESCROW pentru persoane juridice:

                Nr

Denumirea operaţiunii sau serviciului prestat

Valoarea comisionului sau a tarifului aplicat

Notă

Momentul perceperii

1.

Deschidere cont fiduciar de sechestru

Gratis

-

-

2.

Perfectare contract

Gratis

-

-

3.

Comision ESCROW pentru conturi MDL

0,5% (min.1 000 – max. 10 000 lei)

de la suma ESCROW

se percepe după semnarea contractului

4.

Comision ESCROW pentru credite imobiliare

0,25% (min.500 – max. 5 000 lei)

de la suma ESCROW

se percepe după semnarea contractului

5.

Comision ESCROW pentru conturi USD/EUR

0.5% (min. 100 - max. 500 EUR) 

de la suma ESCROW

se percepe după semnarea contractului

 

√  Comision aferent serviciului ESCROW pentru persoane fizice:

Nr

Denumirea operaţiunii sau serviciului prestat

Valoarea comisionului sau a tarifului aplicat

Notă

Momentul perceperii

1.

Deschidere cont fiduciar de sechestru

Gratis

-

-

2.

Perfectare contract 

Gratis

-

-

3.

Comision ESCROW pentru conturi MDL

0,5% (min.1 000 – max. 5 000 lei)

de la suma ESCROW

se percepe după semnarea contractului

4.

Comision ESCROW pentru credite imobiliare

0,25% (min.500 – max. 2 5000 lei)

de la suma ESCROW

se percepe după semnarea contractului

5.

Comision ESCROW pentru conturi USD/EUR

0.5% (min.100 – max. 500 EUR ) 

de la suma ESCROW

se percepe după semnarea contractului