Noutăți

       Stimați clienți,

Vă informăm, că începînd cu data de 16 noiembrie 2020 se modifică condițiile în:

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări (fără dobîndă), pentru persoane juridice și întreprinzători individuali, gospodării țărănești (de fermieri);

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări (cu dobîndă), pentru persoane juridice și întreprinzători individuali, gospodării țărănești (de fermieri);

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări, pentru persoane fizice care practică activitate profesională licențiată ori autorizată, reglementată de legislația de specialitate;

     ♦     Contractul de cont bancar de depozit-garanție;

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări, pentru notari;

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări, pentru executorii judecătorești;

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări, pentru administratorul autorizat;

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări, pentru persoane juridice în proces de insolvabilitate;

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări - Societate emitentă de monedă electronică;

     ♦     Contractul privind deservirea de casă și decontări, pentru partide politice.

Astfel, în drepturile Băncii s-au inclus următoarele:

     „Banca are dreptul:

Să rezilieze prezentul Contract în mod unilateral sau să refuze Clientului efectuarea operațiunilor de decontare şi de casă în cazul neprezentării Băncii a „Chestionarului cunoaște-ți clientul” sau a actelor de identitate actualizate (în cazul expirării acestora) ale persoanelor cu drept de semnătură, administrator, fondator/asociat, beneficiar efectiv al clientului”.

Totodată, în obligațiunile clientului s-au inclus următoarele:
     „Clientul se obligă:
Să respecte prevederile prezentului Contract în domeniul reglementării valutare și în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv prin prezentarea documentelor/ informațiilor, chestionarelor solicitate de Bancă și actelor de identitate actualizate (la expirarea acestuia) ale persoanelor cu drept de semnătură,  administrator, fondatori/asociați, beneficiari efectiv ai clientului”.