Noutăți

     COMUNICAT INFORMATIV al Băncii Comerciale “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunării Generale Anuale a Acţionarilor din 26.08.2020

     La 26 august 2020 pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor BC “Energbank” S.A (prin corespondență). 

     La adunare au participat acţionarii şi reprezentanţi ai acestora, ce deţin 28,6% din acţionarii a căror acţiuni se iau în consideraţie la stabilirea cvorumului.

     Adunarea a adoptat următoarele decizii: A lua act de informaţia cu privire la activitatea Băncii în anul 2019, a aprecia ca satisfăcătoare activitatea Băncii în anul 2019. A lua act de informația cu privire la situația în BC „ENERGBANK” S.A. în legătură cu restricția drepturilor unor acționari și înlocuirea parțială a organelor de conducere în baza deciziilor Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei adoptate în anul 2019. Se confirmă societatea de audit “BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS” S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit al situațiilor financiare ale Băncii pentru anii 2020-2021 şi cuantumul retribuirii serviciilor acesteia. Chestiunile сu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2019, сu privire la repartizarea profitului Băncii a.2018 și a.2019 si aprobarea normativelor de repartizare a profitului în anul 2020, сu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform  rezultatelor a.2019,  сu privire la aprobarea Statutului și a unor acte normative ale Băncii în redacţie nouă, nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptate, respectiv, acestea vor fi propuse spre examinare/adoptare la următoarea adunare generală a acționarilor Băncii.

     Organul de Conducere al BC “Energbank” S.A