Noutăți

          BC „ENERGBANK” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începând cu data de 18.09.2020, pe un termen de trei luni, a 199 519 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „ENERGBANK” S.A.

Condiţiile vânzării acţiunilor menţionate sunt următoarele:

          1. Acţiunile se expun spre vânzare ca pachet unic, în număr de: 199 519 de acţiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

          2. Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 07.12.2020 şi până la data de  18.12.2020.

          3. Preţul iniţial de expunere spre vânzare al acţiunilor menţionate constituie 222,80 MDL per acţiune.

          4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea/permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

          Informaţia prevăzută la art.521 alin.(7) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor este dezvăluită pe pagina web: http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/shareholders