Noutăți

Stimați clienți!

B.C. "ENERGBANK" S.A. Vă informează că, începînd cu 01.02.2022, vor fi închise conturile curente ale persoanelor fizice în conformitate cu "Regulile de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operațiuni cu carduri a persoanei fizice în B.C. "ENERGBANK" S.A. ".

 83.Deţinătorul contului autorizează expres şi în mod irevocabil Banca să închidă definitiv Contul de card/reziliezeContractul şi cardul ataşat acestuia, în cazul în care sunt respectate următoarele condiţii:

termenul de valabilitate a cardului de plată este expirat cel puțin de 2 luni;

timp de 365 de zile nu au fost înregistrate mişcări (mişcări se consideră depuneri şi retrageri de numerar, transferuri naţionale şi internaţionale primite în cont sau expediate din contul clientului) ale mijloacelor băneşti pe Contul respectiv;

la data închiderii soldul contului este mai mic de:

     100 Lei -pentru conturile curentedeschise în MDL,

     10 Dolari SUA -pentru conturile curente deschise în USD,

    10 Euro -pentru conturile curente deschise în Euro.

contul nu este ataşat contului de depozit la termen;

la data închiderii, asupra contului nu sunt aplicate măsuri asiguratorii de către organele de drept sau alte persoane abilitate prin lege care probează un interes legitim.

nu areatașată limita de credit activă;

Mandatul respectiv poate fi exercitat de către Bancă fără formalităţi suplimentare şi este echivalent cererii de închidere a Contului semnat de către Titularul de cont.Mijloacele băneşti disponibile în cont la data închideriivor fi plasate la un cont intern, de unde vor fi eliberate la adresarea clientului la bancă.

De asemenea, Vă atenționăm că, pentru mijloacele bănești, care vor forma soldul contului la ziua închiderii acestiua, vă puteți adresa la oricare dintre sucursalele Băncii.