Noutăți

          Stimați clienți,

   Vă aducem la cunoștință despre închiderea conturilor de depozit ale clienților persoane fizice, pentru care:

  1. timp mai mult de 3 ani nu au fost înregistrate mișcări (mișcări se consideră depuneri şi retrageri de numerar, transferuri naționale şi internaționale primite în cont sau expediate din contul clientului) ale mijloacelor bănești pe Contul de depozit respectiv;
  2. la data închiderii soldul contului este mai mic de:

     √ 100 Lei/echivalent - pentru conturile de depozit deschise în MDL sau în alte valute străine;

     √ 10 Dolari SUA - pentru conturile de depozit deschise în USD;

     √ 10 Euro - pentru conturile de depozit deschise în Euro.

 3. la data închiderii, asupra contului nu sunt aplicate măsuri asiguratorii de către organele de drept sau alte persoane abilitate prin lege care probează un interes legitim.

    Închiderea propriu-zisă a conturilor menționate va fi efectuată începând cu data de 25 noiembrie 2021.

De asemenea, în legătură cu închiderea acestor conturi, Vă aducem la cunoștință că soldurile de pe aceste conturi pot fi ridicate de către Dvs. până în data de 25 noiembrie 2021, în intervalul programului de lucru  a Sucursalei (Energbank) unde aveți deschise conturile respective.

     În acest context, rugăm să Vă prezentați la Sucursala Băncii (sau să împuterniciți legal o altă persoană), pentru a efectua procedura de închidere a conturilor/produselor contractate de către Dvs și retragerea soldurilor existente, sau să ne comunicați în scris datele bancare ale contului la care urmează să fie transferate eventualele solduri ale conturilor Dvs. În caz contrar, Banca, după data de 25 noiembrie 2021, va plasa soldurile Dvs în conturi interne în așteptarea indicațiilor Dvs.

    Astfel, pentru menținerea conturilor de depozit ce pot fi închise, titularii acestora se pot adresa la orice sucursală a Băncii în termen de 60 de zile din data publicării prezentului aviz.

    Totodată, Banca Vă comunică că conturile de depozit închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior.

     Vă mulțumim!