Noutăți

COMUNICAT INFORMATIV al Bancii Comerciale “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunarii Generale anuale a actionarilor La 24 aprilie 2012 pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23 a avut loc adunarea generala anuala a actionarilor

BC “Energbank” S.A. La adunare au participat actionari si reprezentantii lor, care detin 81,2 % de actiuni cu drept de vot (proces-verbal al adunarii generale a actionarilor nr.41 din 24.04.2012).

Adunarea a adoptat urmatoarele decizii:

1. De a lua act de rezultatele activitatii Bancii in anul 2011 si de a le recunoaste satisfacatoare.

2. Se aproba Darea de seama a Consiliului Bancii pentru anul 2011.

3. Se aproba Darea de seama a Comisiei de Cenzori pentru anul 2011.

4. Se aproba indicatorii de baza ai Business-planului Bancii si normativele de repartizare a profitului pentru anul 2012.

5. Profitul Bancii pentru anul 2011 se repartizeaza in felul urmator: formarea fondului de rezerva–2,82%, remuneratia membrilor Consiliului si Comisiei de Cenzori a Bancii -1%, remuneratie lucratorilor Bancii, conform rezultatelor activitatii anului 2011-1%, profit nedistribuit–95,18%.

6. Se aproba modificarile in Statutul Bancii.

7. Se aproba urmatoarele Regulamente ale Bancii:

а) Regulamentul Adunarii Generale a Actionarilior Bancii, in redactie noua;

b) Regulamentul Consiliului Bancii, in redactie noua;

с) Regulamentul Comisiei de Cenzori a Bancii, in redactie noua;

d) Regulamentului privind modul de asigurare a accesului actionarilor sau detinatorilor de obligatiuni la documentele Bancii,

8. Se alege membru al Consiliului Bancii pe un termen de 4 ani dl. Dimov Ghenadii, in legatura cu iesirea din componenta Consiliului Bancii dlui Ogorodnicov Mihail.

9. Se stabileste termen de 4 ani a imputernicirilor membrilor Consiliului de Administratie a Bancii din momentul inregistrarii modificarilor in Statutul Bancii in ordinea stabilita.

10. Se aproba Organizatia de audit a Bancii pentru anul 2012 – Compania «Grant Thornton Audit» SRL si cuantumul retribuirii serviciilor acesteia.

BC „Energbank” SA isi largeste reteaua de bancomate. La municipiu Comrat pe adresa: str. Lenin, 146 А (supermarket «FIDESCO»), este instalat un bancomat nou, la care puteti accesa non-stop.

Transfera sau primeste mijloace banesti in perioada sarbatorilor in orice subdiviziune BC “Energbank” SA si primeste in dar un placut suvenir ca amintire. Energbank- noi va cream buna dispozitie!

  

Promotia:”Festivalul sarbatorilor de Pasti”. Perioada desfasurarii: 09.04.2012 – 10.05.2012. Mecanismul desfasurarii: tuturor detinatorilor Cardului de Client al Sistemului LEADER li se ofera 60 bonusuri. Bonusurile pot fi utilizate in orice

moment.
-la efectuarea unui transfer banesc, achitand o parte din comision;
-la solicitarea unui cadou pe site-ul   bonus.leadermt.ru
Conditie obligatorie:detinerea sau perfectarea Cardului de Client.
                   GRABESTE-TE SA TE RASFETI!

Stimati clienti B.C. «ENERGBANK» S.A.! Va aducem la cunostinta, ca incepind cu data de 18 aprilie 2012 inceteaza activitatea Agentiei №3 a Filialei Riscani a B.C. «ENERGBANK» S.A. cu sediul: mun. Chisinau, str. Socoleni, 7/1. Vom fi bucurosi sa Va deservim in

oficiile din apropiere pe urmatoarele adrese ale B ancii :

  • · mun. Chisinau, bd. Moscova, 5 ( Filiala Bancii);
  • · mun. Chisinau, bd. Moscova, 20 ;
  • · mun. Chisinau, str. Calea Orheiului, 112 (incaperea „NISTRU-LADA”).

ADMINISTRATIA BANCII

IN ATENTIA ACTIONARILOR Bancii Comerciale „ENERGBANK” Societatea pe Actiuni (mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78) In coformitate cu hotarirea Consiliului BC „ENERGBANK” S.A. nr.04 din 20/03/2012, Сonsiliul de Administratie al Bancii Va

aduce la cunostinta decizia privind convocarea adunarii generale anuale cu prezenta actionarilor BC „ENERGBANK” S.A. pentru ziua de 24/04/2012, ora 14-00 pe adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 23, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la raportul financiar al Bancii pentru anul 2011.

2. Cu privire la raportul Consiliului Bancii pentru anul 2011.

3. Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2011.

4. Cu privire la indicatorii de baza ai planului de afaceri si aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2012.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual al Bancii.

6. Cu privire la introducerea modificarilor in Statutul Bancii

7. Cu privire la aprobarea unor regulamente ale Bancii.

8. Cu privire la modificarea componentei membrilor Consiliului Bancii .

9. Cu privire la stabilirea termenelor imputernicirilor membrilor Consiliului de Administratie al Bancii .

10. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit a Bancii pentru anul 2012 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.

Informatie suplimentara:

- Adunarea va avea loc cu prezenta actionarilor;

- Lista actionarilor, care au dreptul sa participe la adunarea generala anuala este intocmita de registratorul independent la data de 20/03/2012;

- Actionarii pot lua cunostinta cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Bancii, incepind cu 13/04/2012, de la orele 9-00 pina la 16-00, pe adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 78, in sala de sedinta;

- Inregistrarea participantilor la adunare va fi efectuata de catre secretarul societatii intre orele 13-00 si 13-50;

- Informatii suplimentare le puteti primi la telefonul (373-22) 544-378, 276-033.

In conformitate cu prevederile art. 29 (1а) a Legii privind societatile pe actiuni, BC “Energbank” SA reaminteste actionarilor despre necesitatea actualizarii datelor personale la registratorul independent al BC “Energbank” SA, care se afla pe adresa: mun. Chisinau, str. Armeneasca, 55 (tel. 27-04-29).

 

Pentru participarea la adunare actionarii vor prezenta buletinul de identitate (pasaportul), iar reprezentantii actionarilor si actul care atesta imputernicirea (procura perfectata in modul stabilit de legislatia in vigoare sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

In cadrul celui de-al II-lea concurs International “Cea mai buna banca- GUAM-2011”, BC “Energbank” SA a fost decorata pe data de 15.03.2012 cu diploma “Cea mai buna banca in programul de loialitate pentru clienti”.

Scopul concursului- definirea bancilor de top care activeaza pe teritoriul Republicii Moldova, Georgiei, Azerbaidjanului si Ucrainei in diferite directii din activitatea bancara. Concursul a fost organizat cu participarea a 107 banci- membri GUAM.

Depozit „Primavara+” de la ENERGBANK! ENERGBANK va propune un depozit in lei RM, dolari SUA si Euro pe un termen de 13 luni! Depozitul „Primavara+” ofera posibilitatea de a obtine 6,3% anual in dolari SUA si 6,3% annual in Euro!

- ofera participarea fiecarui deponent la tragerea la sorti a premiilor valoroase;
- ofera posibilitatea de a primi gratis card bancar.

La deschiderea depozitului, fiecare depunator va primi un cadou.

Va asteptam in toate subdiviziunile Bancii.
Tel: /022/544-390,544-389

Stimate Doamne! Va adresam cele mai frumoase si mai calde felicitari cu prilejul sarbatorii de Primavara - 8 Martie!


Fie ca toate realizarile frumoase, sanatatea si spiritul acestor zile sa Va insoteasca pretutindeni!Din data de 01.03.2012 pina la 31.05.2012 o sa aiba loc Promotia de modificare a comisioanelor in cazul efectuarii transferurilor de mijloace banesti “Posta Rapida”. In cadrul acestei Promotii o sa fie stabilite urmatoarele comisioane:

In cazul efectuarii transferului – 1,4% de la suma transferului

  • nu mai putin de 150 Ruble Rusesti si nu mai mult de 2000 Ruble Rusesti;
  • nu mai putin de 5 Dolari SUA / Euro si nu mai mult de 90 Dolari SUA/Euro in dependenta de valuta transferului.