Noutăți

 

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C. „ENERGBANK” S.A.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.37 din 31.10.2019),

Сomitetul de Conducere Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea Adunării generale anuale ordinare repetate a acţionarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de

23.12.2019, ora 11.00

în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3. 

ORDINEA DE ZI:

1) Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.

2) Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.

3) Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.

4) Cu privire la repartizarea profitului Băncii.

5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2018.

6) Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

 

- Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot;

- La adunarea generală anuală repetată a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii incluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 20 septembrie 2019 (cu modificările conform art.54 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII).

- Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 12.12.2019 în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3;

- Rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării;

- Informaţii suplimentare la numerele de telefon: (+373 22) 264-738, 858-055.

Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate și semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501.

Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 23.12.2019, ora 11.00 .

Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).

Adunarea generală a acţionarilor Băncii, convocată pe data 25 octombrie 2019, nu s-a ţinut din cauza lipsei cvorumului necesar. Astfel, din acţionarii a căror acţiuni se iau în consideraţie la stabilirea cvorumului, la Adunarea generală anuală a acţionarilor au fost înregistraţi 9 acţionari, care deţin 197 035 de acţiuni, ce constituie 11,42%.

BC “ENERGBANK” S.A., Vă informează că la data de 25 octombrie 2019 a publicat rapoartele financiare ale Băncii (pentru anul 2018 și tr. III - 2019) în revista Logoss-Press "Экономическое обозрение" №39 (1301). Conform "Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor" (ap. prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014).

 Stimați clienți!

 Vă înformăm că în data de 27 octombrie 2019 se va sărbători Hramul orașului Leova.

 Astfel, sucursala și agenția Băncii din acestă localitate, nu va activa.

 Vă mulțumim pentru înțelegere.

Stimaţi clienţi, 

Vă atenţionăm despre intensificarea cazurilor de fraudă „social engineering” efectuate  prin intermediul tranzacţiilor de tip P2P şi prin intermediul aplicaţiei mobile-banking.

Au fost atestate cazuri în care infractorii iau legătura cu deţinătorii de card, prin intermediul anunţurilor de comercializare a bunurilor plasate de aceştia pe site-uri şi afirmă că doresc să achite bunul prin intermediul unui transfer la card.

Pentru a efectua transferul infractorii solicită datele de card, datele personale şi parolele recepţionate prin SMS. Ulterior infractorii extrag mijloacele băneşti prin transferuri P2P, înregistrează datele obţinute în aplicaţia mobilă şi o utilizează în mod fraudulos.

În acest context, vă rugăm să fiţi atenți şi să respectaţi regulile de securitate:

  • Nu divulgaţi nimănui informaţiile Dvs. personale sau datele cardului bancar (numărul de card, data expirării, codul PIN, codul de securitate format din 3 cifre tipărit pe partea verso a cardului, codul de securitate primit prin SMS sau la adresa de e-mail de la bancă pentru efectuarea tranzacţiei în mediul on-line);
  • Nu transmiteţi cardul persoanelor terţe, nu lăsaţi cardul bancar la vedere şi nu permiteţi fotografierea sau copierea datelor cardului de către persoane străine;
  • Dacă pentru efectuarea transferului vi se cer alte date personale sau date ale cardului, manifestaţi prudenţă şi categoric nu divulgaţi informaţia solicitată. 

Dacă aveţi întrebări sau orice ezitări în privinţa unei tranzacţii  ce urmează să o efectuaţi, contactaţi-ne imediat la numărul de telefon (022)858 039 pentru examinarea situaţiei şi acordarea suportului necesar.

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință că din motive tehnice, puteți întâmpina unele dificultăți la efectuarea plăților cu cardurile de plată ale sistemului internaţional Mastercard, emise de B.C. "ENERGBANK" S.A. până în luna Septembrie 2019.

Pentru mai multe detalii, rugăm să vă adresați la sucursala de la care ați primit cardul de plată sau să telefonați la numărul (022) 858 039.

Ne cerem scuze pentru incomoditățile create și vă mulțumim pentru înțelegere.

 Stimați clienți!

 Cu ocazia sărbătoririi Hramului în mun.Chișinău, or. Florești și or. Briceni - data de 14 octombrie 2019 - se consideră zi de odihnă.

 Cu scopul acordării serviciilor bancare în ziua de 14 octombrie 2019 - programul de lucru ghișeielor băncii va fi până la orele 13:00:

- Agentia nr.4 a Sucursalei Botanica;

- Agenţia nr.2 a Sucursalei Centru;

- Sucursala Rîşcani și Agenţia nr.1;

- Agenţiile nr.1 şi nr.2 a Sucursalei Ciocana Nouă

- Sucursala Florești

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Stimaţi Clienţi!

Vă informăm că în conformitate cu decizia Comitetului de Conducere (Proces Verbal nr.39 din 25.07.2019), începând din data de 07 octombrie 2019, clienţii conectaţi la serviciul „Internet-Banking” pentru persoane fizice şi serviciul „SMS info” nu vor primi SMS-uri de informare despre tranzacţiile efectuate prin intermediul sistemului Internet-Banking pentru persoane fizice.

Stimați Clienţi,

Vă informăm că în legătură cu efectuarea unor lucrări tehnice, pe data de 26.09.2019,  nu va fi posibil deschiderea Depozitelor pentru Persoane Fizice și safeuri bancare.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

În perioada 16 septembrie - 16 noiembrie 2019 procuraţi în magazinele online din SUA, plătiţi cu un card VISA de la ENERGBANK şi solicitaţi livrarea prin intermediul npshopping.md, obţinând o reducere de - 1 kg din costul livrării.

Cu cardurile Visa de la ENERGBANK şi Nova Poshta Shopping cumpărăturile online devin mai simple şi mai plăcute.


Pentru mai multe detalii accesați Regulamentul promoției.

cu logo pu fb

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C. „ENERGBANK” S.A. 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.33 din 19.09.2019),

Сomitetul de Conducere Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de

25.10.2019, ora 11.00

în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3.

 

ORDINEA DE ZI:

 

1) Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.

2) Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.

3) Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.

4) Cu privire la repartizarea profitului Băncii.

5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2018.

6) Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

 

- Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot;

- La adunarea generală anuală a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii incluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 20 septembrie 2019 (cu modificările conform art.54 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII).

- Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 15.10.2019 în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3;

- Rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării;

- Informaţii suplimentare la numerele de telefon: (+373 22) 264-738, 858-055.

Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate și semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501.

Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 25.10.2019, ora 11.00 .

Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).