Alte servicii

INFORMAȚII GENERALE

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

Banca Comercială „ENERGBANK”S.A. detine calitatea de dealer primar în vederea efectuării tranzacțiilor cu Valori Mobiliare de Stat (VMS) şi oferă clienţilor săi următoarele servicii:

  • Operațiuni de procurare a VMS în numele investitorilor la licitaţiile primare;
  • Operaţiuni de vânzare-cumpărare a VMS pe piaţa secundară;
  • Eliberarea creditelor sub gajul VMS;
  • Operaţiuni REPO cu VMS;
  • Servicii de consultanță.

Valorile mobiliare de stat sunt emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
Vânzarea valorilor mobiliare de stat se efectuează în cadrul licitaţiilor organizate prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei.

Pentru procurarea VMS la licitaţii, fiecare persoană juridică sau fizică poate să se adreseze la oficiul central sau la orice sucursală a Băncii înaintând un ordin de cumpărare a VMS și încheind un contract.

Bonuri de trezorerie (BT) – sunt VMS emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, având termenul de circulaţie până la un an.

Obligaţiuni de stat (OS) – sunt VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen mediu şi lung, cu o rată fixă sau flotantă a dobânzii, dobânda (cupoanele) fiind plătită periodic şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă.

Rata anuală a dobânzii la BT depinde de mărimea scontului şi se determină după următoarea formulă:

Pr - Pc       365
———— · —— · 100,
Pc                T

unde:
Pr - preţul de răscumpărare a BT;
Pc - preţul de cumpărare a BT;
T - perioada de circulaţie a BT (în zile).

Rata dobânzii la OS depinde de preţul de cumpărare a obligaţiunii, de mărimea cupoanelor şi de periodicitatea plăţii acestor cupoane şi se determină din următoarea formulă:

 

C1

 

C2

 

Cn  + N

P =

—————

+

—————

+ ...... +

————— ,

 

(1 + r)t1/365

 

(1 + r)t2/365

 

(1 + r)tn/365

unde:
P - preţul obligaţiunii de stat (include cuponul acumulat), (în lei);
Cn - mărimea cuponului “n” (în lei);
N - valoarea nominală a OS;
r - rata dobânzii la OS;
tn - numărul de zile până la plata cuponului “n”.

Pentru investirea mijloacelor bănești în Valori mobiliare de Stat (VMS) este necesar:

1. Să Vă adresaţi la oficiul central sau la orice sucursală a Băncii cel târziu in ziua precedentă zilei desfăsurării licitației (de obicei luni) pentru incheierea contractului;

2. Să prezentați următoarele documente:

  2.1 Persoana juridică:

  • Copia Certificatului înregistrării de stat a întreprinderii;
  • Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Agenția Servicii Publice – în cazul când documentele privind tranzacţia vor fi semnate de conducătorul persoanei juridice, sau documentul care atestă dreptul reprezentantului – în alte cazuri.

  2.2 Persoana fizică:

  • Originalul și o copie a buletinului de identitate sau a pașaportului pentru încheierea contractului.

3.Să semnați contractul și ordinul de procurare sau vânzare a VMS.

4.Să rezervați mijloacele bănești necesare pentru procurarea VMS si a comisionului la contul curent deschis in Bancă.

Pentru informaţii suplimentare apelați la tel.: (373 22) 858 038, (373 22) 858 036. 

INFORMAȚII UTILE:

Piaţa valorilor mobiliare de stat. Comunicatele privind plasarea VMS.
Informaţii privind rezultatele licitaţiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat (VMS).

Extras electronic

Social Media

Facebook Vkontakte Odnoklassniki