Serviciul Escrow

Serviciul ESCROW, destinat pentru persoane juridice şi persoane fizice în scopul de depozitare/păstrare/blocare a mijloacelor băneşti la contul fiduciar de sechestru pentru achitarea unor bunuri/servicii/investiţii şi eliberarea sumei ESCROW doar la îndeplinirea condiţiilor Contractului fiduciar de sechestru.

Serviciul ESCROW asigură păstrarea şi blocarea de către Bancă a mijloacelor băneşti (Suma ESCROW) la un cont special a Băncii, până la momentul dobândirii de către Cumpărător a dreptului de proprietate asupra unui bun, asigurând utilizarea sumei strict după destinaţia stabilită în Contractul fiduciar de sechestru.

Avantajele produsului:

♦ Siguranța realizării tranzacției de vânzare-cumpărare a bunului imobil.
♦ Garanția utilizării sumelor strict pentru destinația stabilită.
♦ Restituirea integrală a sumei în caz de nerealizare a tranzacției.

Caracteristicile produsului:

Contractul fiduciar de sechestru Contract tripartit, încheiat între Bancă, Plătitor şi Beneficiar prin care sunt stipulate condiţiile de utilizare a Sumei ESCROW
Contul fiduciar de sechestru Cont intern al Băncii destinat păstrării mijloacelor bănești transferate de către Plătitor în scopul garantării derulării procesului de transmitere a prețului în cadrul unei tranzacții conform prevederilor Contractului
Valuta Contului ESCROW LEI / EURO / USD
Contul Plătitorului Contul bancar al Plătitorului de pe care urmează a fi virată, în condițiile Contractului suma ESCROW
Contul Beneficiarului Contul bancar al Beneficiarului pe care urmează a fi virată, în condițiile Contractului suma ESCROW
Suma ESCROW Mijloacele bănești păstrate pe Contul fiduciar de sechestru
Comisionul ESCROW Comisionul ce urmează a fi achitat Agentului ESCROW / Fiduciarului pentru serviciile furnizate conform condițiilor Contractului şi Tarifelor în vigoare
Beneficiari/Plătitor Persoane fizice / persoane juridice

Cum funcționează?

1. (Încheiere contract Escrow) → 2. (Deschidere cont Escrow) → 3. (Alimentare cont Escrow) → 4. (Îndeplinire condiții prestabilite) → 5. (Plăți din cadrul contului Escrow) → 6. (Închidere cont Escrow)

Comision aferent serviciului ESCROW pentru persoane fizice:

NrDenumirea operaţiunii sau serviciului prestatValoarea comisionului sau a tarifului aplicatNotăMomentul perceperii
1. Deschidere cont fiduciar de sechestru Gratis - -
2. Perfectare contract Gratis - -
3. Comision ESCROW pentru conturi MDL 0,5% (min.1 000 – max. 5 000 lei) de la suma ESCROW se percepe după semnarea
4. Comision ESCROW pentru credite imobiliare 0,1% (min. 100 - max. 1 000 lei) de la suma ESCROW se percepe după semnarea contractului
5. Comision ESCROW pentru creditul PRIMA CASĂ 0 lei de la suma ESCROW se percepe după semnarea contractului
6. Comision ESCROW pentru conturi USD/EUR 0,5% (min.100 – max. 500 EUR ) de la suma ESCROW se percepe după semnarea contractului